Meny

Regionförbundet stödjer företag som vill spara energi

En miljon kronor. Det är vad Regionförbundet Sörmland kommer att avsätta under en fyraårsperiod för att uppmuntra företag i regionen att spara på energi. Det ena projektet riktar sig till små och medelstora företag för att de ska öka sina investeringar i solel.

Det andra projektet handlar om hållbar energiutveckling.

Länen och regionerna i Östra Mellansverige har under det senaste året arbetat tillsammans för att komma fram till prioriterade gemensamma satsningar med stöd av bland annat EU:s regionalfond.

- Satsningarna måste vara långsiktiga och skapa tydlig nytta. Inom energiområdet är det särskilt viktigt att vi gemensamt utnyttjar den erfarenhet och kompetens som finns inom hela regionen, förklarar Viking Jonsson, (S), ordförande i Regionförbundet Sörmland.

Det innebär att regionförbundet satsar totalt 300 000 kronor på mer solel genom konkreta stödinsatser till företag och andra aktörer. Detta ska i sin tur leda till ökad energieffektivitet, minskade koldioxidutsläpp och ökad konkurrenskraft för näringslivet.

Med början i år kommer regionförbundet även att stödja små och medelstora företag och organisationer genom ett samordnat stöd med hållbar energiutveckling . Här är det framförallt energikontoren och de kommunala energirådgivarna som är de främsta nyckelaktörerna. Under de närmaste fyra åren handlar det om en satsning på totalt 700 000 kronor.


För mer information, kontakta

Viking Jonsson, ordförande

070 – 528 22 45

Redaktör: Administrator

Uppdaterad: 2015-08-21

Lyssna på sidan

Kontaktperson

Monica Swärd

Välkommen att kontakta
mig för mer information!

Monica Swärd

Administrativ chef och kommunikationschef

Chef för administrativa enheten och ansvarig för den övergripande externa kommunikationen.

Skicka e-post
Telefon: 070 - 528 49 58