Meny

Regionförbundet stöttar industriellt utvecklingscentrum i Katrineholm till följd av Ericssonnedläggningen

En halv miljon kronor – det är vad Regionförbundet Sörmland idag har beslutat om att avsätta till förberedelsearbetet för uppbyggnaden av ett industriellt utvecklingscenter i Katrineholm.

Insatsen är en konsekvens av Ericssons beslut tidigare i år om att lägga ned hela verksamheten i Katrineholm och därmed friställa 400 personer.

- Den situation som har uppstått på arbetsmarknaden i Katrineholm är en angelägenhet för hela länet, förklarar Viking Jonsson, (S), ordförande för Regionförbundet Sörmland i en kommentar. Förslaget om att etablera ett industriellt utvecklingscentrum där stämmer därför väl överens med det arbete som regionförbundet redan bedriver kring näringslivets styrkeområden i länet, tillägger han.

Regionförbundet har sedan en tid tillbaka påbörjat ett arbete kring ”Smart specialisering” i Sörmland vilket innebär att man, i samverkan med kommunerna, ska beskriva det sörmländska näringslivets styrkeområden.

- Vi är bara i början av arbetet men ett område som sannolikt kommer att prioriteras är utnyttjandet av länets starka industrikompetens. Därför är det naturligt att redan nu, i samband med Ericssons avveckling i Katrineholm, ta ett grepp för hela länet, säger Viking Jonsson.

- Tanken är att erbjuda intresserade och lämpliga personer vid Ericsson, med relevant utbildning och kompetens att, tillsammans med Mälardalen Industrial Technological Center (MITC) och Mälardalens högskola, bygga en utvecklingsresurs inom områdena produktionsteknik, tillverkning och logistik, avslutar Viking Jonsson.

 

För mer information, kontakta

Viking Jonsson (S)
Ordförande för Regionförbundet Sörmland
070 – 528 22 45

 

Redaktör: Administrator

Uppdaterad: 2015-08-21

Lyssna på sidan

Kontaktperson

Monica Swärd

Välkommen att kontakta
mig för mer information!

Monica Swärd

Administrativ chef och kommunikationschef

Chef för administrativa enheten och ansvarig för den övergripande externa kommunikationen.

Skicka e-post
Telefon: 070 - 528 49 58