Meny

Sörmlandsprojekt får 63 miljoner från Europeiska socialfonden

Unga som hoppar av gymnasiet löper en kraftigt ökad risk att hamna i arbetslöshet och utanförskap. Fem regioner i östra Mellansverige beviljas därför 63 miljoner kronor från Europeiska socialfonden i stöd till projektet #jagmed. Målet är att fler ungdomar ska fullfölja sin gymnasieutbildning eller komma in på arbetsmarknaden.

Det är Regionförbundet Sörmland, Region Östergötland, Region Örebro län, Västmanlands Kommuner och Landsting (VKL) och Regionförbundet Uppsala län samt ett 40-tal kommuner och andra aktörer som lämnat in en gemensam ansökan om projektmedel från Europeiska socialfonden (ESF).

På torsdagen beslutade ESF Östra Mellansverige att bevilja ansökan om 63 miljoner kronor. Tillsammans med den finansiering som aktörerna själva avsätter handlar det om totalt 90 miljoner kronor som ska användas till ett 30-tal delprojekt med det gemensamma namnet #jagmed.

- Att fler unga i Sörmland slutför sina gymnasiestudier är en prioriterad fråga för Regionförbundet Sörmland. Därför har vi valt att vara projektägare på länsnivå, och bidrar också med resurser, säger Catharina Fredriksson (S), ordförande för regionstyrelsens beredning för kompetensfrågor.

Målgruppen är ungdomar mellan 15 och 24 år som har hamnat utanför utbildning och/eller arbetsmarknad eller riskerar att göra det. Insatserna ska bidra till att tidigt fånga upp dessa ungdomar och ge dem stöd att återgå till utbildning eller komma in på arbetsmarknaden.

Insatserna kan också rikta sig till personal som i olika yrkesroller arbetar med ungdomarna, exempelvis olika former av kompetensutveckling.

Ett aktivt arbete för att främja jämställdhet och tillgänglighet och motverka diskriminering kommer också att äga rum i mötet med målgruppen. Samtliga sörmländska kommuner är delaktiga i projektet.

Åsa Ridne, utbildningschef i Nyköpings kommun, kommenterar:

– Projektet  #jagmed ger oss ett större sammanhang och nya tankar att ta in i arbetet med att förebygga och åtgärda skolavhopp, med koppling till aktuell forskning.  Det här blir en extra förstärkning till det arbete som redan bedrivs på skolorna, och en möjlighet att utveckla våra arbetssätt.

Region Östergötland kommer att leda och samordna det övergripande projektet som startar den 1 september och ska pågå under drygt tre år.


För mer information, kontakta
Catharina Fredriksson
ordförande för kompetensberedningen, Regionförbundet Sörmland
0155-381 02

Åsa Ridne
utbildningschef, Nyköpings kommun
0155-24 80 38

Redaktör: Carina Wilhelmsson

Uppdaterad: 2017-05-04

Lyssna på sidan

Kontaktperson

Monica Swärd

Välkommen att kontakta
mig för mer information!

Monica Swärd

Administrativ chef och kommunikationschef

Chef för administrativa enheten och ansvarig för den övergripande externa kommunikationen.

Skicka e-post
Telefon: 070 - 528 49 58