Meny

Kompetensberedningen studerar lärlingssystem i Tyskland

Under tre dagar, den 7 – 9 oktober, kommer den politiska beredningen för kompetensfrågor att besöka München i Tyskland. Syftet är att lära sig mer om delstatens yrkesutbildningar med tonvikt på lärlingssystemet och det så kallade duala systemet som påminner om den svenska Yrkeshögskolan i sitt upplägg.

- Vi kommer att träffa berörda parter, till exempel företag och lärlingar, för att höra om deras syn på systemet. Även i Tyskland har de svårt att locka yngre till yrkesutbildningarna på gymnasial nivå, särskilt till hantverksyrkena, förklarar Catharina Fredriksson, (S), som är ordförande i regionstyrelsens kompetensberedning.

De sex sörmländska politikerna som deltar i resan kommer bland annat att studera det tyska systemets uppbyggnad, den ekonomiska styrningen och ansvarsfördelningen mellan arbetsmarknadens parter på olika geografiska nivåer.

- Tyskland står också inför den strukturomvandling av industrin som digitaliseringen innebär fast de har kommit längre i omställningsarbetet än vad vi har gjort i Sverige, tillägger Catharina Fredriksson.

I studieresan deltar, förutom Catharina Fredriksson från Oxelösund, Monica Lindell Rylén, (S), från Strängnäs, Johan Rocklind, (S), från Gnesta, Dag Bergentoft, (M), från Oxelösund, Jari Puustinen, (M) från Eskilstuna och Anton Berglund, (SD) från Eskilstuna.

Med anledning av den uppkomna flyktingkatastrofen kommer beredningen även att ta del av Tysklands omfattande arbete med att ta emot tusentals flyktingar dagligen.

Den totala resekostnaden per person ligger på cirka 8 000 kronor och pengarna tas ur budgeten för kompetensberedningens arbete.

För mer information, kontakta
Catharina Fredriksson på 070 – 551 58 88

Redaktör: Monica Swärd

Uppdaterad: 2015-10-30

Lyssna på sidan

Kontaktperson

Monica Swärd

Välkommen att kontakta
mig för mer information!

Monica Swärd

Administrativ chef och kommunikationschef

Chef för administrativa enheten och ansvarig för den övergripande externa kommunikationen.

Skicka e-post
Telefon: 070 - 528 49 58