Meny

2016

Redaktör: Maria Edström

Uppdaterad: 2018-02-01

2016-10-06 Regionförbundet välkomnar omfattande infraprop

Ostlänken ligger fast och blir den första etappen, mellan Järna och Linköping, i utbyggnaden av ett höghastighetssystem. Det lät infrastrukturminister Anna Johansson meddela när hon presenterade Infrastrukturpropositionen tidigare idag.

Läs mer

2016-09-30 Digitalisering - Sörmlands politiker lär av Estland

Digitalisering i offentlig sektor – det är temat för årets ledningskonferens som vänder sig till ledande politiker och tjänstemän i de sörmländska kommunerna och landstinget.

Läs mer

2016-09-08 Politisk beredning för bostadsfrågor

- Regionstyrelsens arbetsutskott har väckt frågan om behovet av att samarbeta kring långsiktiga bostadsstrategiska frågor i länet och därför har vi beslutat att utöka uppdraget för en av våra politiska beredningar, förklarar Viking Jonsson, (S), ordförande för Regionförbundet Sörmland efter det senaste styrelsemötet.

Läs mer

2016-09-08 Regionförbundet trycker på Skavstas betydelse

Stockholm-Skavsta flygplats är en viktig del i Östra Mellansveriges flygplatsstruktur. Flygplatsen är också viktig för lokal och regional utveckling i Sörmland. Det slår Regionförbundet Sörmland fast i sitt remissvar för Anders Sundströms utredning ”Mer flyg och bostäder” i Stockholmsregionen.

Läs mer

2016-09-08 Kompetensberedningen studerar matchningen på arbetsmarknaden i Storbritannien

• Delningsekonomins betydelse för den brittiska ekonomin. • Socialt entreprenörskap för att få in fler på arbetsmarknaden. • Konsekvenser av Brexit? Det är några av de områden som regionförbundets politiska beredning för kompetensfrågor ska studera under sitt besök i London den 12 – 14 september.

Läs mer

2016-07-11 EU finansierar investeringar på Stockholm Skavsta flygplats

Kapaciteten på Stockholm Skavsta flygplats ska höjas, bland annat för att kunna avlasta Arlanda med landningar i dåligt väder. Förberedelser ska också göras inför anslutningen till Ostlänken. Totalt 50 miljoner kronor investeras, varav 25 miljoner kommer från EU:s fond för ett sammanlänkat Europa.

Läs mer

2016-06-30 Indelningskommittén förordar en Svealandsregion från 2019

Indelningskommittén presenterade idag, den 30 juni, sitt delbetänkande kring ny indelning av län och landsting.

Läs mer

2016-06-02 Regionförbundet säger nej till sänkta hastigheter

Sänkta hastighetsgränser är inte lösningen på en säkrare trafik och minskade koldioxidutsläpp i Sörmland. För det behövs ett bredare grepp, som inte motverkar länets utveckling på lång sikt. Därför har regionstyrelsen idag beslutat att avvisa Trafikverkets remiss ”Åtgärder för systematisk anpassning av hastighetsgränserna till vägarnas trafiksäkerhetsstandard”.

Läs mer

2016-04-08 Extramiljoner för att främja Sörmlands tillväxt

Insatser för ett fortsatt konkurrenskraftigt näringsliv samt integration och mångfald – det är de två områden som Regionförbundet Sörmland tänker satsa sina extrapengar från staten på. - I praktiken handlar det om att förädla och sprida kunskaper kring företagsutveckling, förklarar Viking Jonsson, (S) ordförande i regionstyrelsen.

Läs mer

2016-03-07 Sörmland i en ny regionbildning – ny kartbild presenteras i övermorgon

På onsdag den 9 mars presenterar Indelningskommittén en kartbild som utgångspunkt för vidare diskussioner om hur Sverige ska delas in i färre län och landsting i framtiden.

Läs mer

2016-02-19 Cristine Dahlbom Nygren - ny regiondirektör i Sörmland

Regionförbundet Sörmlands arbetsutskott har idag på förmiddagen, den 19 februari, beslutat att anställa Cristine Dahlbom Nygren som ny regiondirektör för Regionförbundet Sörmland.

Läs mer

2016-02-08 Samverkan om utvecklingen av Stockholm Skavsta Flygplats

Nu går Nyköpings kommun, Regionförbundet Sörmland och Stockholm Skavsta Flygplats samman för att utveckla Skavsta. I en avsiktsförklaring slår parterna fast att Skavsta betyder mycket för utvecklingen av kommunen och hela regionen.

Läs mer

Lyssna på sidan

Kontaktperson

Monica Swärd

Välkommen att kontakta
mig för mer information!

Monica Swärd

Administrativ chef och kommunikationschef

Chef för administrativa enheten och ansvarig för den övergripande externa kommunikationen.

Skicka e-post
Telefon: 070 - 528 49 58