Meny

Extramiljoner för att främja Sörmlands tillväxt

Insatser för ett fortsatt konkurrenskraftigt näringsliv samt integration och mångfald – det är de två områden som Regionförbundet Sörmland tänker satsa sina extrapengar från staten på. - I praktiken handlar det om att förädla och sprida kunskaper kring företagsutveckling, förklarar Viking Jonsson, (S) ordförande i regionstyrelsen.

I konkreta termer omfattar det bland annat det utvecklingsarbete av företag i Katrineholmsområdet som startade i samband med beskedet om nedläggningen av Ericsson och som är värt att sprida till andra delar av länet.
Det var i samband med regeringens villkorsbrev för 2016 som det stod klart att Regionförbundet Sörmland skulle få 3,3 miljoner kronor mer i år jämfört med tidigare år. Det är dessutom en permanent ökning som ska bidra till att förverkliga den nationella strategin för hållbar tillväxt och attraktionskraft.
När det gäller att säkra näringslivets konkurrenskraft kommer pengarna att användas för insatser som bidrar till effektiv produktion och ökad tillväxt, bland annat genom innovation och ny teknik. Två områden är särskilt aktuella, nämligen livsmedelsproduktion och tillverkningsindustri. Den tillverkande industrin är fortfarande en viktig bas inom det sörmländska näringslivet.
- För att behålla sin konkurrenskraft måste de här företagen hålla sig i framkant i utvecklingen på många områden. Det gäller inte minst produktionsteknik och digitalisering, förklarar Emma Hanson, strateg på regionförbundet.
Beträffande satsningarna på integration och mångfald så pågår det redan idag många aktiviteter som bidrar till tillväxt i länet. Däremot finns det inte någon samlad uppfattning om vad som görs inom området och här erbjuder regionförbundet sig att sprida informationen vidare om lyckade insatser i länet till medlemmarna.
Inom ramen för socialfonden finns dessutom möjligheter att mobilisera inom området, till exempel finns det behov av att inventera vilken kompetens som de asylsökande i länet har.

För mer information, kontakta
Viking Jonsson, ordförande för regionförbundet
070 – 528 22 45
Emma Hanson, strateg på regionförbundet
070 – 655 33 32

Redaktör: Monica Swärd

Uppdaterad: 2016-09-08

Lyssna på sidan

Kontaktperson

Monica Swärd

Välkommen att kontakta
mig för mer information!

Monica Swärd

Administrativ chef och kommunikationschef

Chef för administrativa enheten och ansvarig för den övergripande externa kommunikationen.

Skicka e-post
Telefon: 070 - 528 49 58