Meny

Indelningskommittén förordar en Svealandsregion från 2019

Indelningskommittén presenterade idag, den 30 juni, sitt delbetänkande kring ny indelning av län och landsting.

I delbetänkandet lämnar kommittén förslag på att Svealandsregionen, där Sörmland, Örebro, Västmanland, Uppsala, Gävleborg samt Dalarna ingår, ska bildas från och med 1 januari 2019.

- Sörmlands inställning är att vi är positiva till en regionbildning. Vi behöver vara väl förberedda om regering och riksdag beslutar i enlighet med Indelningskommitténs förslag med regionbildning från 2019. Det är även viktigt att tillgången till vård och omsorg fortsätter att vara god för befolkningen, säger Monica Johansson (S), landstingsstyrelsens ordförande.
Den fortsatta beslutprocessen inleds med att förslaget om ny indelning av län och landsting ska skickas ut på remiss. En proposition ska tas fram under våren 2017 för att beslutas i riksdagen sommar/hösten 2017. Därefter fattar regeringen beslut om indelning av landsting under hösten 2017.

- I en kommande regionbildning är det viktigt för Sörmland att säkra Mälardalens högskola och den statliga närvaron i länet. Med Indelningskommitténs förslag ges goda förutsättningar för regionen att samarbeta över regiongräns och säkerställa vårt tillväxtstråk mot Stockholm säger Viking Jonsson (S), regionförbundets ordförande.
För mer information kontakta:

Monica Johansson (S), landstingsstyrelses ordförande, 0722-19 88 91
Viking Jonsson (S), regionförbundets ordförande, 070 -528 22 45

Redaktör: Carina Wilhelmsson

Uppdaterad: 2016-06-30

Lyssna på sidan

Kontaktperson

Viking Jonsson (S), Vingåkers kommun

Välkommen att kontakta
mig för mer information!

Viking Jonsson (S), Vingåkers kommun

Ordförande i regionstyrelsen, ordförande i arbetsutskottet, ingår i regionstyrelsens presidium

Skicka e-post
Telefon: 070-528 22 45