Meny

Regionförbundet välkomnar omfattande infraprop

Ostlänken ligger fast och blir den första etappen, mellan Järna och Linköping, i utbyggnaden av ett höghastighetssystem. Det lät infrastrukturminister Anna Johansson meddela när hon presenterade Infrastrukturpropositionen tidigare idag.

- Det är vi naturligtvis oerhört glada och tacksamma för. Det är en tidigare beslutad investering där regeringens linje ligger fast och har en bred politisk förankring, säger Viking Jonsson, (S), ordförande för Regionförbundet Sörmland i en kommentar.
Av proppen, som presenterades vid lunchtid idag, framgår också att regeringen ökar de ekonomiska ramarna för planeringen av transportinfrastrukturen med 100 miljarder kronor fram till 2029.
En kraftig satsning på järnvägsunderhåll och ett ökat förebyggande underhåll på järnvägen med nästan 50 procent finns också med i propositionen.
- Ett annat positivt besked är att regeringen i och med detta även värderar de regionala sambanden som främjar arbetspendlingen och därmed tillväxten, säger Viking Jonsson vidare.

För mer information, kontakta
Viking Jonsson
070 – 528 22 45
 

Redaktör: Monica Swärd

Uppdaterad: 2016-10-06

Lyssna på sidan

Kontaktperson

Monica Swärd

Välkommen att kontakta
mig för mer information!

Monica Swärd

Administrativ chef och kommunikationschef

Chef för administrativa enheten och ansvarig för den övergripande externa kommunikationen.

Skicka e-post
Telefon: 070 - 528 49 58