Meny

Kompetensberedningen studerar matchningen på arbetsmarknaden i Storbritannien

• Delningsekonomins betydelse för den brittiska ekonomin. • Socialt entreprenörskap för att få in fler på arbetsmarknaden. • Konsekvenser av Brexit? Det är några av de områden som regionförbundets politiska beredning för kompetensfrågor ska studera under sitt besök i London den 12 – 14 september.

- Vi vill lära mer om vilka globala förändringar som kommer att påverka arbetsmarknaden och näringslivet också i Sörmland. På det området finns det många forskningsinstitut och verksamheter som ligger i framkant i Storbritannien. Vi behöver tänka utanför våra ramar - offentlig och privat sektor tillsammans - för att lösa matchningsproblemen, förklarar Catharina Fredriksson, (S), ordförande för kompetensberedningen.
Andra ämnesområden som ska studeras är hur det regionala utvecklingsarbetet fungerar i Storbritannien, vad ledande forskare bedömer som framgångsfaktorer för att lyckas med de många näringslivsprojekt och arbetsmarknadsåtgärder som genomförs.
Ett nytt grepp under denna studieresa är att beredningen bjudit in ett antal representanter från arbetsmarknadens parter. Därför ska ett av arbetspassen ägnas åt en diskussion kring kompetensförsörjningen i Sörmland och Sverige, nu och i framtiden.
- Syftet med resan är att vi vill skapa samsyn och samarbete mellan de olika parterna på arbetsmarknaden. Det krävs för att vi ska klara de utmaningar vi har samtidigt som vi omvärldsspanar inför den kommande EU-programperiod, tillägger Catharina.
Den totala resekostnaden per person är cirka 8 000 kronor och pengarna tas ur budgeten för kompetensberedningens arbete samt ett anslag från Tillväxtverket.
För mer information, kontakta
Catharina Fredriksson
0155 – 381 02

Redaktör: Monica Swärd

Uppdaterad: 2016-09-08

Lyssna på sidan

Kontaktperson

Monica Swärd

Välkommen att kontakta
mig för mer information!

Monica Swärd

Administrativ chef och kommunikationschef

Chef för administrativa enheten och ansvarig för den övergripande externa kommunikationen.

Skicka e-post
Telefon: 070 - 528 49 58