Meny

Digitalisering - Sörmlands politiker lär av Estland

Digitalisering i offentlig sektor – det är temat för årets ledningskonferens som vänder sig till ledande politiker och tjänstemän i de sörmländska kommunerna och landstinget.

- Vi åker till Estland eftersom vi vet att de arbetat målmedvetet och lyckats väl med digitaliseringen gentemot sina medborgare, förklarar Viking Jonsson, (S), ordförande för Regionförbundet Sörmland.

Ämnet för studieresan är digitalisering som väsentlig utvecklingsfaktor för samhället i stort och med särskilt fokus på hur digitaliseringen påverkar utvecklingen i kommuner, landsting och andra offentliga organ.

- Medborgarnas förväntningar är höga på alla våra samhällsfunktioner och det offentliga Sverige behöver kraftfullt öka digitaliseringstakten för att möta de högt ställda kraven. Det handlar om att förbättra den digitala servicen till våra invånare men kanske främst om att med digitaliseringen som verktyg utveckla vår verksamhet med avseende på kvalitet och effektivitet, tillägger Jacob Högfeldt, (M), vice ordförande för Regionförbundet Sörmland.

Hur vi kan samverka i länet för att skynda på den digitala utvecklingen i Sörmland är huvudfrågan som ska diskuteras.

- Vad kan vi i Sörmland lära oss av esternas framgång? Vilka är framgångsfaktorerna? Vad har det funnits för hinder och hur går de vidare med fortsatta satsningar är andra frågor som vi vill diskutera, fortsätter Viking Jonsson.

Ledningskonferensen äger rum den 3 – 5 oktober i Tallinn och bekostas av respektive kommun eller landstinget. Den totala resekostnaden per person är 9 500 kronor.

Program och deltagarförteckning bifogas.

För mer information, kontakta

Viking Jonsson
070 – 528 22 45

Jacob Högfeldt
070 – 566 62 22

Redaktör: Administrator

Uppdaterad: 2016-09-30

Lyssna på sidan

Kontaktperson

Monica Swärd

Välkommen att kontakta
mig för mer information!

Monica Swärd

Administrativ chef och kommunikationschef

Chef för administrativa enheten och ansvarig för den övergripande externa kommunikationen.

Skicka e-post
Telefon: 070 - 528 49 58