Meny

Politisk beredning för bostadsfrågor

- Regionstyrelsens arbetsutskott har väckt frågan om behovet av att samarbeta kring långsiktiga bostadsstrategiska frågor i länet och därför har vi beslutat att utöka uppdraget för en av våra politiska beredningar, förklarar Viking Jonsson, (S), ordförande för Regionförbundet Sörmland efter det senaste styrelsemötet.

Det innebär att beredningen för infrastruktur och transporter även får hand om bostadsfrågorna och namnet på den nya beredningen blir beredningen för infrastruktur och bostadsfrågor.
Den nya beredningen utökas också med ytterligare två ledamöter utöver de tidigare nio. Det innebär att majoriteten och oppositionen i regionstyrelsen utser varsin ledamot.
Den nya beredningen träder i kraft den 1 december i år.
För mer information, kontakta
Viking Jonsson
070 – 528 22 45

Redaktör: Monica Swärd

Uppdaterad: 2016-09-08

Lyssna på sidan

Kontaktperson

Monica Swärd

Välkommen att kontakta
mig för mer information!

Monica Swärd

Administrativ chef och kommunikationschef

Chef för administrativa enheten och ansvarig för den övergripande externa kommunikationen.

Skicka e-post
Telefon: 070 - 528 49 58