Meny

Regionförbundet säger nej till sänkta hastigheter

Sänkta hastighetsgränser är inte lösningen på en säkrare trafik och minskade koldioxidutsläpp i Sörmland. För det behövs ett bredare grepp, som inte motverkar länets utveckling på lång sikt. Därför har regionstyrelsen idag beslutat att avvisa Trafikverkets remiss ”Åtgärder för systematisk anpassning av hastighetsgränserna till vägarnas trafiksäkerhetsstandard”.

- Det få inte gå för långsamt. Även relativt små minskningar i restiden har stor negativ inverkan på utvecklingen i länet, eftersom vi har mycket landsbygd och många som arbetspendlar, säger regionstyrelsens ordförande Viking Jonsson (S).

Förslaget som man ställer sig emot är att sänka hastigheten från 90 till 80 km/h på:
• väg 52 och 53 till mellan Nyköping – Eskilstuna och Nyköping – Katrineholm
• väg 57 mellan anslutande länsväg 823 och 224 vid Gnesta samt gamla E4 mellan Bergshammar – länsgränsen mot Östergötland

En framtida storregion kommer sannolikt att göra att resorna på vissa av de här sträckorna ökar, och Trafikverkets motiv bakom hastighetssänkningarna att minska konsekvenserna vid en krock mellan fordon samt minska koldioxidutsläppen är argument som Regionförbundet Sörmland inte köper.

- Trafikanterna måste känna att anpassningarna är naturliga, annars får de motsatt effekt där man inte respekterar de satta gränserna och tar ökade risker, säger regionförbundets Christoffer Wendel. Han har tidigare arbetat som haveriutredare och förordar istället underhåll och alternativa åtgärder för höjd säkerhet.

Utsläppen minskar visserligen, men ganska lite eftersom det ändå inte är så mycket trafik på de här sträckorna, vare sig ur nationellt eller europeiskt perspektiv.


För mer information, kontakta

Viking Jonsson 070 – 528 22 45

Christoffer Wendel 070-679 78 82 

Redaktör: Carina Wilhelmsson

Uppdaterad: 2016-06-02

Kommentera här...
Fyll i ditt namn
Fyll i din e-postadress...

Lyssna på sidan

Kontaktperson

Maria Edström

Välkommen att kontakta
mig för mer information!

Maria Edström

Kommunikatör

Huvudredaktör för hemsida och nyhetsbrev.

Skicka e-post
Telefon: 070-644 88 81