Meny

Regionförbundet trycker på Skavstas betydelse

Stockholm-Skavsta flygplats är en viktig del i Östra Mellansveriges flygplatsstruktur. Flygplatsen är också viktig för lokal och regional utveckling i Sörmland. Det slår Regionförbundet Sörmland fast i sitt remissvar för Anders Sundströms utredning ”Mer flyg och bostäder” i Stockholmsregionen.

Flygplatsens utvecklingsmöjligheter och betydelse kommer att stärkas genom den kommande infrastruktursatsningen Ostlänken vilket innebär utökad järnvägstrafik och möjlighet till ny station vid Skavsta flygplats poängterar regionförbundet vidare och fortsätter:

-  När Ostlänken finns på plats kommer Skavsta bättre kunna bidra till att lösa Stockholm-Mälardalens flyginfrastrukturutmaningar.
I remissvaret konstateras också, utifrån Stockholmsperspektivet, att fokus borde vara att stärka utvecklingen av Stockholm Arlanda och Stockholms Skavsta och att tydliggöra Stockholm Skavsta som Stockholms södra flygplats.

För mer information, kontakta
Viking Jonsson
070 – 528 22 45

Redaktör: Carina Wilhelmsson

Uppdaterad: 2016-09-30

Lyssna på sidan

Kontaktperson

Monica Swärd

Välkommen att kontakta
mig för mer information!

Monica Swärd

Administrativ chef och kommunikationschef

Chef för administrativa enheten och ansvarig för den övergripande externa kommunikationen.

Skicka e-post
Telefon: 070 - 528 49 58