Meny

Sörmland i en ny regionbildning – ny kartbild presenteras i övermorgon

På onsdag den 9 mars presenterar Indelningskommittén en kartbild som utgångspunkt för vidare diskussioner om hur Sverige ska delas in i färre län och landsting i framtiden.

Det är dock viktigt att poängtera att kartbilden inte är ett slutligt förslag utan ett underlag för en vidare diskussionen där kommittén i samspel med berörda aktörer kommer att ta fram väl avvägda förslag till kommitténs slutliga ställningstaganden i kommande betänkanden.

Inför onsdagens presentation har de tre kontaktpersoner som utsetts att representera Sörmland i dessa diskussioner ändå tagit fram ett antal punkter som de anser vara viktiga att trycka på i de fortsatta förhandlingarna.

Det övergripande budskapet som regionförbundets ordförande Viking Jonsson (S), landstingsstyrelsens ordförande Monica Johansson(S) och kommunstyrelsens ordförande i Trosa, Daniel Portnoff, (M), ställer sig bakom är att:

  • En framtida regionbildning ska vara bra för medborgare, näringsliv och demokratin. Sörmland växer och ska fortsätta att växa. Och vid bildandet av en ny region vill Sörmland särskilt värna:
  • Mälardalens högskolas närvaro i länet, inklusive campus Eskilstuna, som måste fortsätta att utvecklas för att säkra utbildningsnivån i länet.
  • Tillgången till vård och omsorg för sörmlänningarna ska vara fortsatt god i den framtida regionen då behoven av vård ökar hos befolkningen på grund av den demografiska utvecklingen.
  • Inflytandet av den regionala infrastrukturplaneringen måste säkerställas för berörda kommuner så att Sörmland får en kollektivtrafik som stödjer våra pendlingsmönster.
  • Den statliga närvaron ska säkras bland annat med ett statligt regionkontor för de nio kommunerna i länet.
  • Sörmland ska värna samarbetet inom turismnäringen.

Efter att den nya kartbilden presenterats på onsdag, för bland annat Sörmlands kontaktpersoner, är de tillgängliga för kommentarer. Det bör vara efter mötets slut vid 15-tiden.

 

Monica Johansson (S)
072 – 219 88 91

Viking Jonsson (S)
070 -528 22 45

Daniel Portnoff (M)
070 – 662 19 30

Redaktör: Carina Wilhelmsson

Uppdaterad: 2016-03-07

Kommentera här...
Fyll i ditt namn
Fyll i din e-postadress...

Lyssna på sidan

Kontaktperson

Monica Swärd

Välkommen att kontakta
mig för mer information!

Monica Swärd

Administrativ chef och kommunikationschef

Chef för administrativa enheten och ansvarig för den övergripande externa kommunikationen.

Skicka e-post
Telefon: 070 - 528 49 58