Meny

2017

Redaktör: Administrator

Uppdaterad: 2018-02-01

2017-12-06 Räcker elen i Sörmland?

Räcker elen? Sörmlands energiförsörjning vid etablering och expansion av företag. Så heter den snabbutredning som Regionförbundet Sörmland tagit fram på uppdrag av de sörmländska ledamöterna i riksdagen och som presenterades för regionstyrelsen idag, onsdagen den 6 december.

Läs mer

2017-10-02 Sörmlands politiker studerar strukturomvandling i Manchester

Modern samhällsplanering i framkant – strukturomvandling i Manchester. Det är samlingsnamnet för årets ledningskonferens som vänder sig till ledande politiker och tjänstemän i de sörmländska kommunerna och landstinget.

Läs mer

2017-09-19 Så här vill Sörmlands politiker fördela infrastrukturmiljarden

• Väg 57, mellan Gnesta och E4 • Infarten till västra Trosa • Väg 53 och infarten till Eskilstuna • Väg 55, mellan Dunker och Björndammen. Det är några av de satsningar på större vägprojekt som finns med i förslaget till länsplan för regional transportinfrastruktur för Sörmland 2018 – 2029 som går ut på remiss från Regionförbundet Sörmland idag.

Läs mer

2017-08-31 Regionförbundet kritiskt till fördröjd byggstart av Ostlänken

- En fördröjd byggstart av Ostlänken är inte acceptabel. Om kommunerna ska vara med och medfinansiera satsningarna i form av nya bostäder måste de stå i samklang med människors möjlighet att arbetspendla med tågen.

Läs mer

2017-08-30 Grattis Katrineholm - igen!

Idag på förmiddagen stod det klart att en av de sju utlokaliserade statliga myndigheterna hamnar i Katrineholm, närmare bestämt Strålsäkerhetsmyndigheten med cirka 120 anställda.

Läs mer

2017-06-02 Regionförbundet tillstyrker ansökan hos regeringen

Regionstyrelsen tillstyrker att Landstinget Sörmland ansöker hos regeringen om att få överta det regionala utvecklingsansvaret från och med den 1 januari 2019. Det beslutet fattade Regionförbundet Sörmlands styrelse idag, fredagen den 2 juni, på förmiddagen.

Läs mer

2017-04-05 Regionförbundet Sörmland gratulerar Katrineholm och Eskilstuna

Hela Regionförbundet Sörmland, med alla politiker och medarbetare på förbundskontoret, gratulerar Katrineholms och Eskilstuna kommun och dess invånare till det amerikanska IT-företaget Amazons etablering i kommunerna.

Läs mer

2017-03-31 Hur kraftsamlar vi Sörmland?

Kraftsamla Sörmland – det var temat när Regionförbundet Sörmland samlades för sin årliga 24-timmars konferens på Södertuna i Sörmland under gårdagen och idag.

Läs mer

2017-03-23 Ros och ris i remissvar till regeringen

- Sörmland kan erbjuda de myndigheter som ska utlokaliseras goda förutsättningar i form av arbetskraft, lokaler och kommunikationer samt hög tillgänglighet till både Europa, via Stockholm Skavsta Airport, och till Stockholmsregionen.

Läs mer

2017-03-20 Snabb fiberutbyggnad i Sörmland under 2016

66,45 procent av hushållen i Sörmland har nu snabbt bredband. Det innebär att Sörmland är ett av Sveriges bästa län på fiberutbyggnad och ligger nu på sjunde plats i riket.

Läs mer

2017-03-06 Regionförbundet ifrågasätter föreslagen flygskatt

- Regionen bedömer att en flygskatt skapar nya osäkerheter och påverkar det regionala utvecklingsarbetet med Stockholm Skavsta som södra porten till Stockholmsregionen. Det skriver Regionförbundet Sörmland i sitt remissvar till Finansdepartementet med anledning av utredningen om skatt på flygresor, ”En svensk flygskatt”.

Läs mer

2017-02-06 Sörmlands styrkeområden kartlagda i ny strategi

• Avancerad tillverkning för krävande miljöer • Biobaserade näringar – hållbar produktion och effektiv distribution • Verksamhetsnära digitala tjänster Det är de styrkeområden som nu definierats i en helt ny strategi för smart specialisering i Sörmland.

Läs mer

2017-02-06 Regionförbundet Sörmland går vidare i länsregionfrågan

Nu har även styrelsen för Regionförbundet Sörmland beslutat att gå vidare när det gäller en eventuell regionbildning i Sörmland.

Läs mer

2017-01-05 Så här blir studie- och yrkesval naturlig del i undervisningen

Det är hela skolans ansvar att hjälpa eleverna att välja sin framtida yrkesbana. Redan i tidiga åldrar ska kunskapen om arbetsmarknaden vävas in i undervisningen. Men hur då?

Läs mer

Lyssna på sidan

Kontaktperson

Monica Swärd

Välkommen att kontakta
mig för mer information!

Monica Swärd

Administrativ chef och kommunikationschef

Chef för administrativa enheten och ansvarig för den övergripande externa kommunikationen.

Skicka e-post
Telefon: 070 - 528 49 58