Meny

2017

Redaktör: Administrator

Uppdaterad: 2018-02-01

2017-12-06 Räcker elen i Sörmland?

Räcker elen? Sörmlands energiförsörjning vid etablering och expansion av företag. Så heter den snabbutredning som Regionförbundet Sörmland tagit fram på uppdrag av de sörmländska ledamöterna i riksdagen och som presenterades för regionstyrelsen idag, onsdagen den 6 december.

Läs mer

2017-10-02 Sörmlands politiker studerar strukturomvandling i Manchester

Modern samhällsplanering i framkant – strukturomvandling i Manchester. Det är samlingsnamnet för årets ledningskonferens som vänder sig till ledande politiker och tjänstemän i de sörmländska kommunerna och landstinget.

Läs mer

2017-09-19 Så här vill Sörmlands politiker fördela infrastrukturmiljarden

• Väg 57, mellan Gnesta och E4 • Infarten till västra Trosa • Väg 53 och infarten till Eskilstuna • Väg 55, mellan Dunker och Björndammen. Det är några av de satsningar på större vägprojekt som finns med i förslaget till länsplan för regional transportinfrastruktur för Sörmland 2018 – 2029 som går ut på remiss från Regionförbundet Sörmland idag.

Läs mer

2017-08-31 Regionförbundet kritiskt till fördröjd byggstart av Ostlänken

- En fördröjd byggstart av Ostlänken är inte acceptabel. Om kommunerna ska vara med och medfinansiera satsningarna i form av nya bostäder måste de stå i samklang med människors möjlighet att arbetspendla med tågen.

Läs mer

2017-08-30 Grattis Katrineholm - igen!

Idag på förmiddagen stod det klart att en av de sju utlokaliserade statliga myndigheterna hamnar i Katrineholm, närmare bestämt Strålsäkerhetsmyndigheten med cirka 120 anställda.

Läs mer

2017-06-02 Regionförbundet tillstyrker ansökan hos regeringen

Regionstyrelsen tillstyrker att Landstinget Sörmland ansöker hos regeringen om att få överta det regionala utvecklingsansvaret från och med den 1 januari 2019. Det beslutet fattade Regionförbundet Sörmlands styrelse idag, fredagen den 2 juni, på förmiddagen.

Läs mer

2017-04-05 Regionförbundet Sörmland gratulerar Katrineholm och Eskilstuna

Hela Regionförbundet Sörmland, med alla politiker och medarbetare på förbundskontoret, gratulerar Katrineholms och Eskilstuna kommun och dess invånare till det amerikanska IT-företaget Amazons etablering i kommunerna.

Läs mer

2017-03-31 Hur kraftsamlar vi Sörmland?

Kraftsamla Sörmland – det var temat när Regionförbundet Sörmland samlades för sin årliga 24-timmars konferens på Södertuna i Sörmland under gårdagen och idag.

Läs mer

2017-03-23 Ros och ris i remissvar till regeringen

- Sörmland kan erbjuda de myndigheter som ska utlokaliseras goda förutsättningar i form av arbetskraft, lokaler och kommunikationer samt hög tillgänglighet till både Europa, via Stockholm Skavsta Airport, och till Stockholmsregionen.

Läs mer

2017-03-20 Snabb fiberutbyggnad i Sörmland under 2016

66,45 procent av hushållen i Sörmland har nu snabbt bredband. Det innebär att Sörmland är ett av Sveriges bästa län på fiberutbyggnad och ligger nu på sjunde plats i riket.

Läs mer

2017-03-06 Regionförbundet ifrågasätter föreslagen flygskatt

- Regionen bedömer att en flygskatt skapar nya osäkerheter och påverkar det regionala utvecklingsarbetet med Stockholm Skavsta som södra porten till Stockholmsregionen. Det skriver Regionförbundet Sörmland i sitt remissvar till Finansdepartementet med anledning av utredningen om skatt på flygresor, ”En svensk flygskatt”.

Läs mer

2017-02-06 Sörmlands styrkeområden kartlagda i ny strategi

• Avancerad tillverkning för krävande miljöer • Biobaserade näringar – hållbar produktion och effektiv distribution • Verksamhetsnära digitala tjänster Det är de styrkeområden som nu definierats i en helt ny strategi för smart specialisering i Sörmland.

Läs mer

2017-02-06 Regionförbundet Sörmland går vidare i länsregionfrågan

Nu har även styrelsen för Regionförbundet Sörmland beslutat att gå vidare när det gäller en eventuell regionbildning i Sörmland.

Läs mer

2017-01-05 Så här blir studie- och yrkesval naturlig del i undervisningen

Det är hela skolans ansvar att hjälpa eleverna att välja sin framtida yrkesbana. Redan i tidiga åldrar ska kunskapen om arbetsmarknaden vävas in i undervisningen. Men hur då?

Läs mer

Lyssna på sidan

Kontaktperson

Monica Swärd

Välkommen att kontakta
mig för mer information!

Monica Swärd

Kommunikationschef

Ansvarig för den övergripande externa kommunikationen.

Skicka e-post
Telefon: 070 - 528 49 58