Meny

Regionförbundet tillstyrker ansökan hos regeringen

Regionstyrelsen tillstyrker att Landstinget Sörmland ansöker hos regeringen om att få överta det regionala utvecklingsansvaret från och med den 1 januari 2019. Det beslutet fattade Regionförbundet Sörmlands styrelse idag, fredagen den 2 juni, på förmiddagen.

Styrelsen tillstyrkte samtidigt att den kommande regionen blir länets regionala kollektivtrafikmyndighet.

Syftet med den föreslagna sammanslagningen är att länets regionala utvecklingsarbete samordnas ytterligare och samlas under ett tak. Ett annat syfte med att bilda länsregion är att kraftsamla och utveckla Sörmland.

- Förutsättningarna att ta ett helhetsgrepp om regionala utvecklingsfrågor blir bättre bland annat genom att sambanden blir tydligare och stärks mellan välfärd, miljö, kultur och tillväxt. Det kommer att göra Sörmland starkare och öka förutsättningarna för att skapa en region som är långsiktigt hållbar, skriver regionförbundet bland annat i sitt remissvar till Landstinget Sörmland.

- Kommunernas fortsatta inflytande över de regionala utvecklingsfrågorna i den kommande regionen är av största vikt och måste säkerställas i den fortsatta processen. Och regionen måste garantera att samarbetet med kommunerna kan upprätthållas på ett transparent och effektivt sätt.

- Minst lika viktigt som det är att värna och utveckla en inomregional samverkan är det för Sörmland att vårda och utveckla samverkan med Stockholm och andra omgivande län. Vi måste bli bättre på värdeskapande samarbeten med omvärlden i Östra Mellansverige i sin helhet, och med Stockholm i synnerhet, skriver regionförbundet.

 

För mer information, kontakta
Viking Jonsson, (S), ordförande för Regionförbundet Sörmland
070 – 528 22 45

Redaktör: Monica Swärd

Uppdaterad: 2017-10-26

Lyssna på sidan

Kontaktperson

Monica Swärd

Välkommen att kontakta
mig för mer information!

Monica Swärd

Administrativ chef och kommunikationschef

Chef för administrativa enheten och ansvarig för den övergripande externa kommunikationen.

Skicka e-post
Telefon: 070 - 528 49 58