Meny

Räcker elen i Sörmland?

Räcker elen? Sörmlands energiförsörjning vid etablering och expansion av företag. Så heter den snabbutredning som Regionförbundet Sörmland tagit fram på uppdrag av de sörmländska ledamöterna i riksdagen och som presenterades för regionstyrelsen idag, onsdagen den 6 december.

Vad har utredningen kommit fram till då? Jo, det visar sig att problemen kring energiförsörjningen i länet är större än vad utredarna först trodde. Problemen rör främst elförsörjningen och det finns en uppenbar risk för brister som kan omöjliggöra nya företagsetableringar i länet.

Rent tekniskt går problemen att lösa, det är snarare en fråga om ekonomiska och organisatoriska utmaningar. Det saknas exempelvis en aktör med helhetsansvar för alla delar av energiförsörjningen såväl regionalt som nationellt.

Men det finns lösningar. Det finns stora möjligheter att både förbättra situationen och hitta konkurrensfördelar för den region som engagerar sig i energiförsörjningen och kopplingen till tillväxt. Genom att skaffa sig så god kunskap om situationen som möjligt och ha en nära dialog med nätbolagen kan kommunerna underlätta etableringar.

- Och vi kan, genom att bli mer aktiva och använda befintlig teknik, påverka elkonsumtionen och därmed frigöra el som kan användas bättre på ett annat sätt exempelvis genom att göra fler etableringar möjliga, säger Viking Jonsson, (S) ordförande i Regionförbundet Sörmland i en kommentar till den färska utredningen.

Samtidigt påpekar utredningen att den tekniska utvecklingen inom området är mycket snabb och kan komma att ändra dagens förutsättningar.

För mer information, kontakta
Viking Jonsson
070 – 528 22 45F

 

 

Redaktör: Monica Swärd

Uppdaterad: 2018-02-01

Lyssna på sidan

Kontaktperson

Monica Swärd

Välkommen att kontakta
mig för mer information!

Monica Swärd

Administrativ chef och kommunikationschef

Chef för administrativa enheten och ansvarig för den övergripande externa kommunikationen.

Skicka e-post
Telefon: 070 - 528 49 58