Meny

Hur kraftsamlar vi Sörmland?

Kraftsamla Sörmland – det var temat när Regionförbundet Sörmland samlades för sin årliga 24-timmars konferens på Södertuna i Sörmland under gårdagen och idag.

Den huvudsakliga frågan som behandlades under konferensen var frågan om att Sörmland ska bli en länsregion och där Tomas Stavbom, chefsstrateg från Region Uppsala, fanns på plats för att berätta om deras nyligen genomförda regionbildningsprocess tillsammans med Jacob Spangenberg som är kommunstyrelsens ordförande i Östhammars kommun och en av de politiker som var med och drev igenom regionbildningen.

En av de frågor som därefter diskuterades var hur Sörmland ska arbeta med uppdraget att Landstinget Sörmland, Regionförbundet Sörmland, kollektivtrafikmyndigheten och länets kommuner i samverkan, ska påbörja ett förberedelsearbete för bildandet av en eventuell länsregion.

Därför diskuterades också de utgångspunkter för regionens organisering som har kommit fram utmed resans gång, nämligen:
• Ett starkt medborgarperspektiv.
• Kraftsamla Sörmland – med en reviderad Sörmlandsstrategi som blir styrande och vägledande.
• En effektiv hälso- och sjukvård av hög kvalitet.
• Det regionala utvecklingsarbetet samordnas med kommunerna så att inflytande och delaktighet uppnås.

På agendan stod också revideringen av den regionala utvecklingsplanen, Sörmlandsstrategin 2,0 och en dragning av Einar Schuch, regional direktör från Trafikverket Region Öst, om infrastruktur i ett regionalt utvecklingsperspektiv samt framtidens trafik i morgondagens städer.

För mer information, kontakta
Viking Jonsson, ordförande i Regionförbundet Sörmland
070 – 528 22 45

Redaktör: Monica Swärd

Uppdaterad: 2017-04-03

Lyssna på sidan

Kontaktperson

Monica Swärd

Välkommen att kontakta
mig för mer information!

Monica Swärd

Administrativ chef och kommunikationschef

Chef för administrativa enheten och ansvarig för den övergripande externa kommunikationen.

Skicka e-post
Telefon: 070 - 528 49 58