Meny

Så här vill Sörmlands politiker fördela infrastrukturmiljarden

• Väg 57, mellan Gnesta och E4 • Infarten till västra Trosa • Väg 53 och infarten till Eskilstuna • Väg 55, mellan Dunker och Björndammen. Det är några av de satsningar på större vägprojekt som finns med i förslaget till länsplan för regional transportinfrastruktur för Sörmland 2018 – 2029 som går ut på remiss från Regionförbundet Sörmland idag.

Med i planen finns också satsningar på resecentrum i Strängnäs, Nyköping, Eskilstuna, Vagnhärad och på Skavsta till ett värde av 78 miljoner kronor. Nästan 72 miljoner kronor avsätts också för infrastrukturinvesteringar kopplat till kollektivtrafiken.

Totalt handlar det om en dryg miljard som ska fördelas på olika infrastruktursatsningar i länet under de kommande åren. Ledorden i den politiska beredningen som förberett förslaget har varit tillgänglighet, trafiksäkerhet, hållbara transporter, flerkärnighet och regionförstoring, internationell tillgänglighet och näringslivets transporter samt hållbar och effektiv samhällsplanering.

Tongivande i arbetet har också varit ökat fokus på tätortsnära åtgärder och prioriterade åtgärder kopplat till bostadsbyggande.

Väg 55 prioriteras även i denna plan för att stärka trafiksäkerhet, framkomlighet samt att underlätta för näringslivets transporter och godstransporter på väg 55.

Remissvaren ska vara inne hos regionförbundet igen senast den 30 november.

 

För mer information, kontakta
Fredrik Högberg, ansvarig strateg
073-596 72 57

Redaktör: Monica Swärd

Uppdaterad: 2017-10-26

Lyssna på sidan

Kontaktperson

Fredrik Högberg

Välkommen att kontakta
mig för mer information!

Fredrik Högberg

Strateg

Infrastrukturfrågor och hållbara transporter.

Skicka e-post
Telefon: 073-596 72 57