Meny

Ros och ris i remissvar till regeringen

- Sörmland kan erbjuda de myndigheter som ska utlokaliseras goda förutsättningar i form av arbetskraft, lokaler och kommunikationer samt hög tillgänglighet till både Europa, via Stockholm Skavsta Airport, och till Stockholmsregionen.

Det skriver Regionförbundet Sörmland i sitt remissvar till regeringen med anledning av landsbygdskommitténs slutbetänkande.

- Samtidigt har Sörmland ett stort behov av fler kvalificerade arbetstillfällen och mer forskning och utveckling, förklarar Viking Jonsson, (S), ordförande i regionförbundet.

Annars ser regionförbundet positivt på att ALMI föreslås få mer resurser för att stödja näringslivsutvecklingen på landsbygden. Regionförbundet driver också, sedan flera år tillbaka, ett fokuserat och framgångsrikt arbete med destinationsutveckling och ser därför positivt på att landsbygdskommittén lyfter fram möjligheterna att göra Sverige till en utvecklad besöksnation genom satsningar på landsbygden.

- Men det är viktigt att satsningarna görs med ett helhetstänk där stad och land kompletterar varandra. Rent konkret ser vi i Sörmland att den sörmländska landsbygden är en resurs för framförallt Stockholmsområdet, säger Jacob Högfeldt, (M), vice ordförande i regionförbundet och själv aktiv lantbrukare.

Regionförbundet ser också positivt på förslaget med en samhällsplanering som underlättar för landsbygdens utveckling och betonar möjligheten att lätta på regelverken kring riksintressen och strandskydd.

Det finns dock en del kritik i regionförbundets remissvar. Det handlar framförallt om att regionernas uppdrag och roll inte lyfts fram tillräckligt tydligt.

- Risken är att regionernas roll blir svagare och att deras uppdrag blir än mer otydligt. Därför behöver regionernas roll ses över med ambitionen att stärka det framgångsrika arbete som redan görs, heter det i remissvaret.

För mer information, kontakta:

Viking Jonsson, 070 – 528 22 45

Jacob Högfeldt, 070 – 566 62 22

 

Redaktör: Monica Swärd

Uppdaterad: 2017-03-23

Lyssna på sidan

Kontaktperson

Monica Swärd

Välkommen att kontakta
mig för mer information!

Monica Swärd

Administrativ chef och kommunikationschef

Chef för administrativa enheten och ansvarig för den övergripande externa kommunikationen.

Skicka e-post
Telefon: 070 - 528 49 58