Meny

Sörmlands politiker studerar strukturomvandling i Manchester

Modern samhällsplanering i framkant – strukturomvandling i Manchester. Det är samlingsnamnet för årets ledningskonferens som vänder sig till ledande politiker och tjänstemän i de sörmländska kommunerna och landstinget.

Strukturomvandling är sålunda temat för årets konferens, det vill säga att planera för det moderna samhället i ständig förändring. Ökad konkurrens, ändrade marknadsförhållanden och teknikutveckling är några orsaker till förändringar som kräver omfördelning av resurser mellan olika sektorer av samhällsekonomin.

Sörmlands politiker har därför beslutat sig för att besöka Manchester i England där utvecklingen från tung industristad pågått under många år och där de lyckats bli en av de snabbast växande regionerna, näst efter London.

- Ambitionen är att öka våra kunskaper om framgångsrika strategier, om vilka processer som lett framåt och vilka erfarenheter och resultat som de har fått, förklarar Viking Jonsson, (S) ordförande för Regionförbundet Sörmland.

Syftet med den årliga ledningskonferensen är att inspirera till nytänkande för Sörmland, både lokalt och regionalt samt bidra till att utveckla relationerna mellan regionförbundet och dess medlemmar.

Ledningskonferensen äger rum den 3 – 5 oktober och bekostas av respektive kommun eller landstinget. Den totala reskostnaden per person är 11 900 kronor.

 

För mer information, kontakta
Viking Jonsson
070 – 528 22 45

Redaktör: Monica Swärd

Uppdaterad: 2017-10-26

Lyssna på sidan

Kontaktperson

Monica Swärd

Välkommen att kontakta
mig för mer information!

Monica Swärd

Administrativ chef och kommunikationschef

Chef för administrativa enheten och ansvarig för den övergripande externa kommunikationen.

Skicka e-post
Telefon: 070 - 528 49 58