Meny

Sörmlands styrkeområden kartlagda i ny strategi

• Avancerad tillverkning för krävande miljöer • Biobaserade näringar – hållbar produktion och effektiv distribution • Verksamhetsnära digitala tjänster Det är de styrkeområden som nu definierats i en helt ny strategi för smart specialisering i Sörmland.

- De här områdena har stora förutsättningar att utvecklas och vara betydelsefulla även framöver. Här måste Sörmland kraftsamla för att utveckla vår globala konkurrenskraft, säger Viking Jonsson, (S), ordförande för Regionförbundet Sörmland med anledning av styrelsens beslut att anta den nya strategin.
Strategin slår även fast att om länet ska behålla sin attraktivitet och erbjuda sörmlänningarna en god välfärd även i framtiden så krävs en fortsatt god tillväxt.
- Vi måste kunna erbjuda goda produktions- och arbetsförhållanden för såväl nya som befintliga företag. Teknikutvecklingen, tillsammans med nya kundkrav, marknader och stora samhällsutmaningar ställer krav på förändringar och förnyelse i såväl näringslivet som i den offentliga sektorn, fortsätter Viking Jonsson.
Sörmland måste därför bli bättre på att skapa värdeskapande samarbeten med omvärlden, främja kunskapsutvecklingen och lösningsinriktade innovationer – och genom den nya strategin så har arbetet påbörjats.
För eventuella frågor, kontakta
Viking Jonsson
070 – 528 22 45
Emma Hanson, strateg
070 – 655 33 32

Redaktör: Monica Swärd

Uppdaterad: 2017-02-06

Lyssna på sidan

Kontaktperson

Emma Hanson

Välkommen att kontakta
mig för mer information!

Emma Hanson

Strateg

Förverkligandet av Innovationsstrategin.

Skicka e-post
Telefon: 070-655 33 32