Meny

Regionförbundet ifrågasätter föreslagen flygskatt

- Regionen bedömer att en flygskatt skapar nya osäkerheter och påverkar det regionala utvecklingsarbetet med Stockholm Skavsta som södra porten till Stockholmsregionen. Det skriver Regionförbundet Sörmland i sitt remissvar till Finansdepartementet med anledning av utredningen om skatt på flygresor, ”En svensk flygskatt”.

Utifrån ett internationellt tillgänglighets- och marknadsperspektiv har regionen Stockholm Skavsta flygplats som en viktig resurs, slår man fast i svaret.

- Nuvarande förslag står i motsats till viktiga nationella mål för till exempel för regional tillväxtpolitik och motverkar regeringens förslag om utflyttning av statliga verk samt landsbygdskommitténs övergripande mål för landsbygdens utveckling.

Regionförbundet menar också att det saknas en sammanfattande avvägning om de sammanlagda sysselsättnings- och samhällsekonomiska konsekvenserna står i relation till de marginella miljövinster som förslaget verkar kunna medföra.

- Vi påpekar också att ett införande av flygskatt står i motsatsförhållande till regeringens besöksnäringsstrategi och långsiktiga satsning på ökad turism, säger Viking Jonsson, ordförande för Regionförbundet Sörmland i en kommentar.

Här kan du läsa hela remissvaret.

För eventuella frågor, kontakta:

Viking Jonsson (S) ordförande för Regionförbundet Sörmland
Mobiltelefon: 070 – 528 22 45

Redaktör: Carina Wilhelmsson

Uppdaterad: 2017-05-04

Lyssna på sidan

Kontaktperson

Monica Swärd

Välkommen att kontakta
mig för mer information!

Monica Swärd

Administrativ chef och kommunikationschef

Chef för administrativa enheten och ansvarig för den övergripande externa kommunikationen.

Skicka e-post
Telefon: 070 - 528 49 58