Meny

Regionförbundet kritiskt till fördröjd byggstart av Ostlänken

- En fördröjd byggstart av Ostlänken är inte acceptabel. Om kommunerna ska vara med och medfinansiera satsningarna i form av nya bostäder måste de stå i samklang med människors möjlighet att arbetspendla med tågen.

Det säger Viking Jonsson, (S), ordförande i Regionförbundet Sörmland med anledning av det förslag till nationell plan för transportsystemet 2018-2029 som Trafikverket överlämnade till regeringen tidigare idag. Han är också kritisk till att Ostlänken inte ska vara helt klar förrän in på 2030-talet.

Viking Jonsson är däremot inte kritisk till att hastigheten på de nya spåren inte blir mer än 250 kilometer i timmen.

- Det är ok och det försvårar inte heller för regionaltågstrafiken, det kan till och med gynna den, säger han och välkomnar de övriga föreslagna beskeden om infrastruktursatsningarna i Sörmland.

För mer information, kontakta
Viking Jonsson
070 – 528 22 45

 

Redaktör: Administrator

Uppdaterad: 2017-09-05

Lyssna på sidan

Kontaktperson

Viking Jonsson (S), Vingåkers kommun

Välkommen att kontakta
mig för mer information!

Viking Jonsson (S), Vingåkers kommun

Ordförande i regionstyrelsen, ordförande i arbetsutskottet, ingår i regionstyrelsens presidium

Skicka e-post
Telefon: 070-528 22 45