Meny

Regionförbundet Sörmland går vidare i länsregionfrågan

Nu har även styrelsen för Regionförbundet Sörmland beslutat att gå vidare när det gäller en eventuell regionbildning i Sörmland.

- Det innebär att vi har gett vår regiondirektör, Cristine Dahlbom Nygren, i uppdrag att påbörja ett förberedelsearbete för bildande av en länsregion, tillsammans med Landstinget Sörmland och Sörmlands kollektivtrafikmyndighet, berättar Viking Jonsson, (S), ordförande för Regionförbundet Sörmland.
Det betyder att regionstyrelsen har fattat ett liknande beslut som landstingsstyrelsen gjorde den 17 januari sedan samtliga partier i Sörmland, förutom Vård för pengarna, uttryckt önskemål om att undersöka saken vidare.
Detta sedan det stod klart att det inte skulle bli någon majoritet i riksdagen för en Svealandsregion som den så kallade Indelningskommittén hade föreslagit. Sörmland är nu, sedan årsskiftet, ett av få län som inte bildat någon egen region.
Vad är det då som talar för en eventuell länsregion?
Jo, det skulle bland annat innebära en samordning av det regionala utvecklingsarbetet. En direktvald politisk församling med medborgarnas rätt att utkräva ansvar är en annan poäng som nämns i sammanhanget.
- Det skulle också innebära att vi blev en stark samtals- och förhandlingspart gentemot staten och andra samtidigt som vi skulle få ett ökat helhetsperspektiv, säger Viking i en kommentar.
En noga tidsatt plan för ett eventuellt bildande av en länsregion finns nu framtagen för att möjliggöra ett bildande av Region Sörmland den 1 januari 2019.
För eventuella frågor, kontakta
Viking Jonsson, 070 – 528 22 45

Redaktör: Monica Swärd

Uppdaterad: 2017-02-06

Lyssna på sidan

Kontaktperson

Monica Swärd

Välkommen att kontakta
mig för mer information!

Monica Swärd

Administrativ chef och kommunikationschef

Chef för administrativa enheten och ansvarig för den övergripande externa kommunikationen.

Skicka e-post
Telefon: 070 - 528 49 58