Meny

2018

Redaktör: Administrator

Uppdaterad: 2018-02-01

2018-06-20 Nya utvecklingsstrategin klubbad - nu kraftsamlar vi Sörmland!

En växande arbetsmarknad där efterfrågan på kompetens och utbud av arbetskraft med olika utbildningsbakgrunder och erfarenheter kan mötas. En växande befolkning där bostadsmarknaden fungerar och utbudet av bostäder möter efterfrågan.

Läs mer

2018-04-16 Regionförbundet satsar ytterligare en miljon på digitalisering

• Kommunerna och landstinget i Sörmland ska ligga i framkant när det gäller digitalisering och digital transformation. • I ett nationellt perspektiv ska Sörmland vara ett föredöme i den digitala utvecklingen. • Sörmlands medborgare ska vara nöjda med de offentliga tjänsterna och hur de levereras utifrån behov, snabbhet, enkelhet och tillgänglighet.

Läs mer

2018-04-13 Beslut på regionstyrelsen: skatteväxlingen är klar!

Nu är skatteväxlingen mellan Landstinget Sörmland och länets nio kommuner klar. Det innebär att den nya regionen, Region Sörmland, får sex öre mer i skatteintäkter per person från och med årsskiftet och kommunerna får sex öre mindre.

Läs mer

Lyssna på sidan

Kontaktperson

Monica Swärd

Välkommen att kontakta
mig för mer information!

Monica Swärd

Administrativ chef och kommunikationschef

Chef för administrativa enheten och ansvarig för den övergripande externa kommunikationen.

Skicka e-post
Telefon: 070 - 528 49 58