Meny

Regionförbundet satsar ytterligare en miljon på digitalisering

• Kommunerna och landstinget i Sörmland ska ligga i framkant när det gäller digitalisering och digital transformation. • I ett nationellt perspektiv ska Sörmland vara ett föredöme i den digitala utvecklingen. • Sörmlands medborgare ska vara nöjda med de offentliga tjänsterna och hur de levereras utifrån behov, snabbhet, enkelhet och tillgänglighet.

Så ser visionen och målsättningen ut för det arbete som Regionförbundet Sörmland nu drar igång när det gäller digital transformation som kort kan beskrivas som ”användandet av (digital) teknologi för att drastiskt förbättra företagets presentationer eller omfattning.”

Varför är det så viktigt att dra igång detta arbete?
- Det är långt ifrån någon hemlighet att vi i det offentliga samhället, och samhället i övrigt, står inför stora utmaningar. Kommuninvånarna kommer att ha, om de inte redan har, ökade behov och förväntningar på oss som leverantörer av digitala tjänster. Och inte minst, tiden är mogen eftersom tekniken redan finns här, förklarar Viking Jonsson (S), ordförande i Regionförbundet Sörmland.

Vad ska då göras?
Jo, skapa en struktur för digital transformation som även kan ta ett storregionalt ansvar. Skapa en organisation där många intressenter kan samverka för att tillsammans bidra till digital transformation och en organisation som kan stå för den kompetens och sammanhållning som krävs för att åstadkomma digital transformation. Och med anledning av detta beslutade regionstyrelsen vid sitt senaste sammanträde att avsätta en miljon kronor för att utreda hur den regionala stödstrukturen ska utformas och bemannas.

Det operativa arbetet förväntas starta succesivt under hösten.

För mer information, kontakta
Göran Wide, strateg, 072 – 740 22 26

Redaktör: Monica Swärd

Uppdaterad: 2018-09-24

Lyssna på sidan

Kontaktperson

Monica Swärd

Välkommen att kontakta
mig för mer information!

Monica Swärd

Administrativ chef och kommunikationschef

Chef för administrativa enheten och ansvarig för den övergripande externa kommunikationen.

Skicka e-post
Telefon: 070 - 528 49 58