Meny

Beslut på regionstyrelsen: skatteväxlingen är klar!

Nu är skatteväxlingen mellan Landstinget Sörmland och länets nio kommuner klar. Det innebär att den nya regionen, Region Sörmland, får sex öre mer i skatteintäkter per person från och med årsskiftet och kommunerna får sex öre mindre.

Det är en av konsekvenserna av att Landstinget Sörmland, Sörmlands kollektivtrafikmyndighet och Regionförbundet Sörmland går samman vid årsskiftet. Det innebär också att Region Sörmland blir länets kollektivtrafikmyndighet med ansvar för bland annat det regionala trafikförsörjningsprogrammet.

- Av de sex örena kommer fyra att gå till overheadkostnader för kollektivtrafiken, det vill säga ledning och administration, och de resterande två örena ska användas för den fortsatta regionala utvecklingen som blir en av den nya regionens viktigaste områden, säger Viking Jonsson, (S) ordförande i Regionförbundet Sörmland i en kommentar till beslutet.

En förutsättning för att Landstinget Sörmland och kommunerna ska kunna gå vidare i sin ansökan till regeringen är dock att samtliga kommunfullmäktige fattar samma beslut som regionstyrelsen gjorde på sitt sammanträde.

- Jag är oerhört glad över att vi har kommit fram till det här gemensamma beslutet som kommer att gynna det framtida samarbetet i den nya regionen. Beslutet innebär att det finns en gemensam vilja att främja såväl kollektivtrafikens utbyggnad som den fortsatta regionala utvecklingen som i och med detta beslut får mer resurser från och med nästa år, förklarar Viking Jonsson.

Senast den 30 september ska ansökan om skatteväxling ha inkommit till regeringen för att de nya förutsättningarna ska kunna träda i kraft vid årsskiftet.

För mer information, kontakta
Viking Jonsson
070 – 528 22 45

Redaktör: Monica Swärd

Uppdaterad: 2018-09-24

Lyssna på sidan

Kontaktperson

Monica Swärd

Välkommen att kontakta
mig för mer information!

Monica Swärd

Administrativ chef och kommunikationschef

Chef för administrativa enheten och ansvarig för den övergripande externa kommunikationen.

Skicka e-post
Telefon: 070 - 528 49 58