Meny

2014

Redaktör: Administrator

Uppdaterad: 2017-02-02

Uppdrag: Kompetens

Uppdrag: Kompetens

Kompetensmagasinet är en lite annorlunda slutrapport av kompetensberedningens arbete eftersom den är presenterad i en rad artiklar i magasinsform.

Inventering och kartläggning av Näckrosleden

Inventering och kartläggning av Näckrosleden

Näckrosleden, en 70 mil lång cykelturistled som går igenom alla Sörmlands kommuner, har inventerats utifrån Trafikverkets kvalitetskriterier för cykelturistleder.

Dynamiska effekter av höghastighetsbanor i Sörmland

Dynamiska effekter av höghastighetsbanor i Sörmland

Vilka effekter kan byggandet av Ostlänken få för Sörmland och dess kommuner? Rapporten är framtagen av Vectura på uppdrag av Regionförbundet Sörmland.

Destinationsutveckling Sörmland

Destinationsutveckling Sörmland

Destinationsutveckling Sörmland - vägen mot en fördubblad besöksnäring 2023 är en informationsfolder som berättar om hur Sörmland ska fokusera på en internationell besöksnäring. Foldern är framtagen i samarbete med Sörmlands turismutveckling AB.

Sörmlandsstrategin 2020, kortversion

Sörmlandsstrategin 2020, kortversion

Sörmlands regionala utvecklingsprogram, Sörmlandsstrategin 2020, finns här att läsa i kortversion.

Fler innovationer helt enkelt - en del av Innovationsmotorn

Fler innovationer helt enkelt - en del av Innovationsmotorn

Läs slututvärderingen av projektet Fler innovationer helt enkelt- en del av innovationsmotorn. Rapport 2014.

Sörmlands strategi för en hållbar besöksnäring 2013-2023

Sörmlands strategi för en hållbar besöksnäring 2013-2023

Sörmlands strategi för en hållbar besöksnäring 2013-2023. Det välkomnande Sörmland - en attraktiv och tillgänglig destination nära Stockholm. Strategin reviderades 2014.

Lyssna på sidan

Kontaktperson

Maria Edström

Välkommen att kontakta
mig för mer information!

Maria Edström

Kommunikatör

Huvudredaktör för hemsida och nyhetsbrev.

Skicka e-post
Telefon: 070-644 88 81