Meny

2017

Redaktör: Administrator

Uppdaterad: 2018-03-05

Attraktiva bytespunkter i Sörmland

Attraktiva bytespunkter i Sörmland

Hur ser det ut på hållplatser och stationer runt om i länet? Vilka åtgärder skulle göra dem till trevligare, säkrare och mer lättillgängliga platser att vistas på - och vad skulle det kosta att ordna? Den här rapporten som tagits fram av Trivector på uppdrag av Regionförbundet Sörmland ger vägledning i frågorna.

Ostlänkens tillväxteffekter

Ostlänkens tillväxteffekter

Den här rapporten är en uppföljning till de tidigare som getts ut om Ostlänken med riktat fokus mot de tillväxteffekter som förväntas uppstå till följd av en ökad ekonomisk aktivitet under byggtiden 2017–2028. Den redogör för hur även andra branscher än byggsektorn påverkas.

Strategi för smart specialisering i Sörmland

Strategi för smart specialisering i Sörmland

I strategin "Smart specialisering i Sörmland" definieras ett antal styrkeområden som har stor potential att utvecklas och vara fortsatt betydelsefulla även i framtiden.

Lyssna på sidan

Kontaktperson

Maria Edström

Välkommen att kontakta
mig för mer information!

Maria Edström

Kommunikatör

Huvudredaktör för hemsida och nyhetsbrev.

Skicka e-post
Telefon: 070-644 88 81