Meny

2018

Redaktör: Administrator

Uppdaterad: 2018-03-05

Regional handlingsplan för klimat och miljö i det sörmländska tillväxtarbetet

Regional handlingsplan för klimat och miljö i det sörmländska tillväxtarbetet

Regionförbundet har fått i uppdrag av regeringen att ta fram och genomföra en regional handlingsplan för att integrera och stärka klimat- och miljöperspektiven i det regionala tillväxtarbetet. Målet är att bidra till en mer hållbar utveckling i Sörmland genom att ta vara på den potential som ett aktivt arbete med klimat- och miljöfrågor ger.

Lyssna på sidan

Kontaktperson

Maria Edström

Välkommen att kontakta
mig för mer information!

Maria Edström

Kommunikatör

Huvudredaktör för hemsida och nyhetsbrev.

Skicka e-post
Telefon: 070-644 88 81