Meny
Boende och hälsa

Boende och hälsa

Oberoende av hur vi mäter hållbar utveckling så är det resultatet av ett ömsesidigt samspel mellan en rad faktorer. Sörmlands modell för hållbar regional utveckling belyser utifrån människan och befolkningen i centrum hur boende, hälsa, arbete, utbildning och näringsliv påverkar varandra. Modellen beskriver även ett antal förutsättningar som påverkar detta samspel.

Boende

Boendeattraktivitet är inte något absolut begrepp. Vilka platser som upplevs som attraktiva att bo på är olika beroende på vem man är. Tidigare studier visar att faktorer som ålder, familjesituation, utbildning, inkomst och bakgrund spelar stor roll för vilka boendepreferenser man har.

Till dessa faktorer skulle även kunna läggas tiden, eftersom vissa platser kan upplevas som mer attraktiva under vissa perioder i livet. Tillgänglighet till arbete, studier eller privat och offentlig service, skolans kvalité och kommunalskatter är ytterligare faktorer som kan påverka var man väljer att bo. Genom att stärka Sörmlands förutsättningar och skapa attraktiva boendemiljöer och arbetsplatser kan vi få fler personer att välja att bosätta och etablera sig här.

 

Hälsa

En god hälsa är en framgångsfaktor, både för individen och samhället. Hälsoläget hos befolkningen har tydliga kopplingar till utbildningsbakgrund, boendemiljö, arbete och ålderssammansättning.

Befolkningens hälsa påverkar utbudet av tillgänglig arbetskraft samtidigt som tillgången på arbete är en av folkhälsans bestämningsfaktorer. Förbättras hälsan kan fler arbeta samtidigt som brist på arbete kan skapa ohälsa.

 

Redaktör: Administrator

Uppdaterad: 2018-06-20

Lyssna på sidan

Kontaktperson

Catharina Frändberg

Välkommen att kontakta
mig för mer information!

Catharina Frändberg

Biträdande regiondirektör

Chef för enheten för regional utveckling.

Skicka e-post
Telefon: 070 - 234 59 36