Meny

Jämställd regional tillväxt

Nyhetsbild: Unga kvinnor och män av olika ursprung som vill ha ett arbete, stående i industrimiljö.

Tillväxten i Sörmland ska ske på lika villkor. Både kvinnor och män med olika bakgrund ska ha lika stor möjlighet att leva och förverkliga sig i Sörmland samt ha lika stor tillgång till regionens tillväxtresurser.

För att uppnå jämställd regional tillväxt arbetar regionförbundet på flera fronter. En viktig del i arbetet är att konstant övervaka och säkerställa att våra interna processer är jämställda och att vi i vår egen verksamhet agerar jämställt. Därför arbetar vi med att ta fram en intern handlingsplan för jämlikhet. 

Vår huvudsakliga styrka som organisation ligger i att skapa och stötta samverkan, och den styrkan använder vi oss även av inom jämställdhetsområdet. Det är viktigt att Sörmlands aktörer samarbetar och drar åt samma håll, vilket gäller allmänt för tillväxtarbetet men inte minst för jämställdhetsarbetet. JÄMKOM är ett viktigt verktyg för oss och för alla aktörer i regionen som arbetar för en jämställd region.

Sedan mars 2016 har alla regionalt tillväxtansvariga fått ett uppdrag från Regeringen att arbeta aktivt med insatser för att främja jämställd regional tillväxt med ett intersektionellt perspektiv. Inom uppdraget har vi fått möjlighet att arbeta med två valda prioriteringar. 

 

 

 

 

 

Redaktör: Administrator

Uppdaterad: 2018-06-21

Lyssna på sidan

Kontaktperson

Camilla Neudorfer

Välkommen att kontakta
mig för mer information!

Camilla Neudorfer

Strateg

Jämställdhet och integrationsfrågor.

Skicka e-post
Telefon: 070-673 80 90