Meny

JÄMplan

Nyhetsbild:

I vårt arbete med jämställdhet har vi valt att bredda vårt perspektiv och anamma ett intersektionellt perspektiv. Detta innebär detta att vi inte enbart försöker arbeta för jämställdhet mellan könen utan vill ta hänsyn till alla diskrimineringsgrunder och andra ojämlikhet i samhället som exempelvis skillnader mellan stad och land. Därför pratar vi ofta om jämlikhet istället för jämställdhet.

 

Regionförbundet Sörmland jobbar aktivt med jämställdhet internt och externt. En stor del av det externa jämställdhetsarbetet utgörs av Regeringsuppdraget för jämställd regional tillväxt 2016-2018

 

För att kunna arbeta för jämlikhet är dock det interna arbetet en avgörande del. Regionförbundet har under året tagit fram en handlingsplan för jämställd regional tillväxt. I handlingsplanen ingår det att ta fram ett underlag för vårt interna arbete, vår JÄMplan.

 

I september togs handlingsplanen i Regionstyrelsen, med titeln ¨Handlingsplan för jämställd och jämlik regional tillväxt¨.

JÄMplanen som används i vårt interna arbete med jämställdhet och jämlikhet finns också tillgänglig.

 

 

Redaktör: Administrator

Uppdaterad: 2018-06-21

Lyssna på sidan

Kontaktperson

Camilla Neudorfer

Välkommen att kontakta
mig för mer information!

Camilla Neudorfer

Strateg

Jämställdhet och integrationsfrågor.

Skicka e-post
Telefon: 070-673 80 90