Meny

Politisk beredning för jämlik hälsa

Nyhetsbild: Bild på två småflickor som håller om varandra.

Regionstyrelsen har inrättat en särskild beredning som ska arbeta med frågor som kan påverka förutsättningarna för en jämlik hälsa i länet.

Beredningens uppdrag är att:

  • Sätta sig in i och sprida kunskap om de faktorer som påverkar folkhälsans utveckling, för invånare i alla åldrar,
  • Aktivt följa, lära av och medverka till att utveckla pågående samverkansarbete om jämlik hälsa och social hållbarhet i länet,
  • Aktivt följa och lära av SKL:s utvecklingsarbete med social hållbarhet och att minska skillnader i hälsa bland medlemmarnas invånare,
  • Följa och lära av andra landstings och regioners arbete, bland annat i Malmökommissionen, Östgötakommissionen samt Västra Götalandsregionen,
  • Ta initiativ till ytterligare samarbeten i länet kring jämlik hälsa och social hållbarhet.

I första hand ska arbetet koncentreras på barn, unga och personer med utomeuropeisk bakgrund.

Uppdragen i beredningen gäller fram till och med december 2018.

Ledamöter i beredningen

 

Sörmlandsstrategin - ett folkhälsodokument?

Under våren 2016 tog beredningen för jämlik hälsa fram rapporten "Sörmlandsstrategin - ett folkhälsodokument?". Rapporten är en plattform för beredningens fortsatta arbete.

I rapporten görs en genomgång av hur Sörmlandsstrategin, des målområden och vissa specifika projekt, relaterar till hälsans bestämningsfaktorer. Syftet med rapporten och genomgången är att belysa om, hur och i vilken omfattning som Sörmlandsstrategin även fungerar som ett effektivt och angeläget styr- och måldokument för folkhälsan och folkhälsoarbetet i länet.

Rapporten kan laddas ner här. Kortversionen här.

Redaktör: Administrator

Uppdaterad: 2018-06-21

Lyssna på sidan

Kontaktperson

Ann-Britt Nordahl

Välkommen att kontakta
mig för mer information!

Ann-Britt Nordahl

HR-chef

Skicka e-post
Telefon: 070-220 08 22