Meny

Regional samhällsplanering

Nyhetsbild:

Med en god planering av vår mark- och vattenanvändning skapas attraktiva livsmiljöer och förutsättningar för en hållbar tillväxt.

För att kunna göra en god planering behövs det bra underlag. Det bidrar Regionförbundet Sörmland med genom att ta fram regionala planeringsunderlag och analyser som pendlingsstatistik och befolkningsprognoser.

Regionförbundet arbetar även med att utveckla regionens infrastruktur och logistik. En viktig del för att skapa en hållbar samhällsplanering. Arbetet sker bland annat tillsammans med länets kollektivtrafikmyndighet.

I regionförbundets uppdrag ligger att svara på remisser för kommunernas översiktsplaner. Det är ett sätt att stärka kopplingen mellan kommunernas översiktsplanering och Sörmlandsstrategin. I remissvaret lyfter regionförbundet det regionala tillväxtperspektivet.

Var vi bor, var vi arbetar och hur vi rör oss på fritiden begränsas inte av Sörmlands gränser. Därför är det viktigt att titta på vilka samband som finns med angränsande län. Regionförbundet har flera olika samarbeten som sträcker sig över Östra Mellansverige. Aktuella samarbeten är att vara med och ta fram en ny regional utvecklingsplan för Stockholm som inkluderar en storregional målbild och delta i En bättre sits som arbetar med infrastruktur och transporter i Mälardalen.

 

 

Redaktör: Maria Edström

Uppdaterad: 2018-09-12

Lyssna på sidan

Kontaktperson

Johanna Sundelöf

Välkommen att kontakta
mig för mer information!

Johanna Sundelöf

Strateg

Samhällsplanering och Sörmlandsstrategin.

Skicka e-post
Telefon: 070-234 28 20