Meny

Sektorsprogrammen

Sektorsprogrammen utgår från Europa 2020-strategins mål för tillväxt som ska skapa de rätta förutsättningarna för smart och hållbar tillväxt för alla och arbeta med att klara av den ekonomiska krisen.

EU har satt upp fem konkreta mål för perioden 2010 - 2020:

  • Sysselsättning
  • Utbildning
  • Forskning och innovation,
  • Delaktighet och fattigdomsminskning  
  • Klimat och energi

Utifrån dem har sju huvudinitiativ tagits fram som ska förstärka medlemsländernas och EU:s arbete på de områden som har störst betydelse för Europa 2020-strategin.

Sektorsprogrammen är EU:s verktyg för att utveckla Europa inom olika områden som forskning och innovation, utbildning och social innovation. Genom  att delta delta i  programmen får regioner och kommuner tillgång till vidare kompetens, nya infallsvinklar, fler finansieringsmöjligheter, ett bredare europeiskt kontaktnät och möjligheten att profilera sig inom ett visst område.

Sektorsprogrammen delas in efter inriktning och syften och kräver oftast att minst tre partners deltar, varav minst två från EU-länder. I nästan alla program får även Norge och kandidatländerna delta, men de ekonomiska villkoren kan variera vilket framgår av anvisningar för respektive EU-program. 

 

Under programperioden 2014-2020 kommer sektorsprogrammen att delas in i tio olika paraplyprogram, samtliga finns presenterade i en sammanställning som du kan läsa här.

 

 

Redaktör: Carina Wilhelmsson

Uppdaterad: 2015-12-15

Lyssna på sidan

Kontaktperson

Elisabeth Langgren Lundov

Välkommen att kontakta
mig för mer information!

Elisabeth Langgren Lundov

Sekreterare

Huvudsekreterare för Östra Mellansveriges strukturfondspartnerskap.

Skicka e-post
Telefon: 070-666 49 64