Meny

Sörmlands röst i Bryssel

Nyhetsbild:

Regionförbundet Sörmland är medlem i Stockholmsregionens Europaförening (SEF) och avsikten med ett gemensamt Brysselkontor är att samverka i politiska frågor i förhållande till EU.

Utifrån Stockholmsregionens prioriterade frågor ska Brysselkontoret:

  • Följa arbetet inom EU:s institutioner och EU:s lagstiftningsprocess och skapa kontakter med beslutsfattare och institutioner i syfte att påverka EU:s politik och programinnehåll
  • Bidra till att förtroendevalda och tjänstemän i medlemmarnas organisationer får tidig information om relevanta EU-initiativ.

 

Genom sitt uppdrag bidrar Brysselkontoret även till:

  • Att stärka Stockholmsregionens roll i Europa och i EU-samarbetet
  • Att öka medlemmarnas kompetens i EU-frågor

 

På Stockholmsregionens Europaförenings hemsida finns mer information och här kan du även läsa senaste EU-länken med nyheter från SEF .

 

Redaktör: Carina Wilhelmsson

Uppdaterad: 2015-05-04

Lyssna på sidan

Kontaktperson

Elisabeth Langgren Lundov

Välkommen att kontakta
mig för mer information!

Elisabeth Langgren Lundov

Sekreterare

Huvudsekreterare för Östra Mellansveriges strukturfondspartnerskap.

Skicka e-post
Telefon: 070-666 49 64