Meny

Regional analys

Regional analys syftar till att utveckla och ge information och analyser inom områden som är relevanta för Sörmlands utveckling. Större och mindre omfattande analyser genomförs ofta tillsammans med en eller fler kommuner i Sörmland och med de samverkansregioner vi har på analysområdet, det vill säga Örebro län, Västmanland och Östergötland eller med regionerna inom Östra Mellansverige.

Statistik

Regionförbundet tar fram statistiska underlag från olika källor som används i olika sammanhang. Vi har också ambitionen att utveckla verktyg och på andra sätt underlätta tillgängligheten för våra medlemmar till statistisk information. 

 

Sörmlandsdatabasen

Sörmlandsdatabasen är en skräddarsydd databas för regionala analyser. Antalet variabler för analyser inom områden som demografi, arbetsmarknad, näringsliv, utbildning, hälsa med mera är mycket stort. Det finns också en stor frihet att kombinera variablerna med varandra och den geografiska upplösningen är hög. För närvarande är data från tre olika årgångar tillgängliga (2011/2012, 2012/2013 och 2013/2014).

Regionförbundet ansvarar för att databasen uppdateras årligen, genomför utbildning för användarna (regionens kommuner och landstinget), samt fungerar som help desk och rådgivare åt övriga användare.

 

Kommunbeskrivningar

Från och med 2015 kommer samtliga kommuner i Sörmland att erbjudas tillgång till en sammanfattande beskrivning av utvecklingen i den egna kommunen. Innehåll och form är lika för samtliga kommuner i Sörmland och de övriga tre län vi samarbetar med. Det innebär att möjligheterna att jämföra utvecklingen i den egna kommunen med andra blir stor och därmed också möjligheterna att tolka och analysera orsaker och konsekvenser. I vilken mån rapporterna ska publiceras avgör respektive kommun. 

 

Östra Mellansveriges försörjning av kvalificerad arbetskraft samt högskolornas rekrytering av studenter

Analysen från oktober 2016 är gjord på uppdrag av regionerna i Östra Mellansverige och genomfördes tillsammans med Region Östergötland. 

 

Pågående större analysprojekt år 2016

 

Analys av regionens attraktivitet för boende

Analysen tar utgångspunkt i att olika platser i regionen är attraktiva för olika grupper av människor. In- och utflyttning till regionens kommuncentra, övriga tätorter och landsbygder för olika kategorier studeras särskilt. Om, när och i vilken form analysen avrapporteras är ännu inte bestämt.

Redaktör: Carina Wilhelmsson

Uppdaterad: 2016-10-24

Lyssna på sidan

Värdegrund

”Inom Regionförbundet Sörmland är värden som drivande, professionell och trovärdig ledande i vårt arbete och förhållningssätt”.

”Inom Regionförbundet Sörmland är värden som drivande, professionell och trovärdig ledande i vårt arbete och förhållningssätt”.