Meny

Bestlutet om Region Sörmland är fattat

Nyhetsbild:

Den 19 juni togs beslut i riksdagen att Landstinget Sörmland övertar det regionala utvecklingsansvaret i Sörmland. Detta innebär att Landstinget Sörmland, Regionförbundet Sörmland och kollektivtrafikmyndigheten från den 1 januari 2019 samlas i en enda organisation som kommer att heta Region Sörmland.

Att samla det regionala utvecklingsarbetet innebär att arbetet bedrivs av en enda organisation istället för flera. Det handlar bland annat om infrastruktur som vägar, järnvägar och bredband som skapar möjligheter för en större arbetsmarknad där människor kan leva, arbeta och studera där de själva vill.

Med en regionbildning kraftsamlar vi ett Sörmland med tydligare och starkare ledarskap med en ny organisation som får ett direktvalt fullmäktige som ansvarar för utvecklingsarbetet, hälso- och sjukvården, kollektivtrafiken och övriga verksamheter som behövs och förväntas av invånarna i ett framåtskridande län.

Tidigare har sörmlänningarna valt sina regionala företrädare till landstinget och politikerna i regionstyrelsen har utsetts av kommunerna och landstinget. I en region behöver exempelvis landstingsstyrelsens ordförande inte längre vara ordförande i landstinget, i kollektivtrafikmyndigheten och delta i regionförbundets arbetsutskott utan istället fokusera på en organisation där alla frågor hanteras. Ett stort antal politik- och tjänstemannaområden samlas i en och samma organisation och i förlängningen även arbetet för den gemensamma välfärden.

Region Sörmland blir en starkare samtals- och förhandlingspart med staten och andra eftersom en och samma röst värnar utvecklingen i länet. Istället för att tre olika instanser ska svara på exempelvis ett remissvar från staten så blir det framöver ett gemensamt svar från regionen.

I den nya regionen kan områden som är avgörande för människors liv och hälsa och för regionens tillväxt och utveckling samordnas. Det handlar framförallt om hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, infrastruktur, näringsliv, arbetsmarknad, utbildning och kultur.

I stället för att flera aktörer på varsitt håll arbetar med regional utveckling, samlas beslut och pengar i en direktvald politisk organisation. Exempelvis är ett framgångsrikt näringsliv, en god arbetsmarknad, bra utbildningsmöjligheter och ett rikt kulturutbud förutsättningar för att attrahera människor till regionen och finansiera en hälso- och sjukvård av hög kvalitet. En hälso- och sjukvård av hög kvalitet är också en förutsättning för att attrahera människor i valet av bostadsregion och företags val av etableringar och fortsatt verksamhet.

En revidering av den regionala utvecklingsstrategin klubbades den 20 juni och Sörmlandsstrategins vision och prioriterade inriktningar som ska vara styrande för den fortsatta regionala utvecklingen i länet. De två prioriterade inriktningarna i den reviderade Sörmlandsstrategin är:

- En växande arbetsmarknad där efterfrågan på kompetens och utbud av arbetskraft med olika utbildningsbakgrunder och erfarenheter kan mötas

- En växande befolkning där bostadsmarknaden fungerar och utbudet av bostäder möter efterfrågan.

 

 

Redaktör: Administrator

Uppdaterad: 2018-07-02

Kommentera här...
Fyll i ditt namn
Fyll i din e-postadress...

Lyssna på sidan

Kontaktperson

Cristine Dahlbom

Välkommen att kontakta
mig för mer information!

Cristine Dahlbom

Regiondirektör

Chef för förbundskontoret med det övergripande ansvaret för utvecklingen av Regionförbundet Sörmlands verksamhet.

Skicka e-post
Telefon: 073-086 52 67