Meny

Sörmland som länsregion går vidare

Nyhetsbild: Sörmlandskarta

Arbetet med att eventuellt bilda en länsregion i Sörmland fortsätter. Konsekvensen av det blir i så fall en sammanslagning av Landstinget Sörmland, Regionförbundet Sörmland och Sörmlands kollektivtrafikmyndighet den 1 januari 2019.

Tanken med sammanslagningen är att länets regionala utvecklingsarbete ska samordnas ytterligare och samlas under ett enda tak. Ambitionen är också att så många som möjligt av de regionala, politiska frågorna ska rymmas i den nya regionen.

I projektdirektivet som regiondirektör Cristine Dahlbom Nygren och landstingsdirektör Jan Grönlund tagit fram skriver de bland annat att i en ny region kan områden som är avgörande för människors liv och hälsa och för regionens tillväxt och utveckling samordnas. Det handlar framförallt om hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, infrastruktur, näringsliv, arbetsmarknad, utbildning och kultur.

I stället för att flera aktörer på varsitt håll arbetar med regional utveckling, samlas beslut och pengar i en direktvald politisk organisation. Exempelvis är ett framgångsrikt näringsliv, en god arbetsmarknad, bra utbildningsmöjligheter och ett rikt kulturutbud förutsättningar för att attrahera människor till regionen och finansiera en hälso- och sjukvård av hög kvalitet.

En hälso- och sjukvård av hög kvalitet är också en förutsättning för att attrahera människor i valet av bostadsregion och företags val av etableringar och fortsatt verksamhet.

Samtidigt påbörjas också en revidering av Sörmlandsstrategin 2020 som är länets nuvarande regionala utvecklingsplan. Inför en eventuell regionbildning är det också Sörmlandsstrategins vision och prioriterade mål som ska vara styrande för den fortsatta regionala utvecklingen i länet.

Dit hör bland annat att Sörmland ska vara en attraktiv plats att leva, växa och verka i. Att Sörmland är en viktig del i den växande och långsiktigt hållbara Stockholm-Mälarregionen och att den framtida regionen har en stark och effektiv, regional, politisk organisation.

Det som nu är aktuellt är att ta in yttranden från kommunerna om att bilda en region. Och ansökan till regeringen om att få bilda region måste vara inne senast den sista september i år. Därefter måste ett förslag tas fram på den nya regionens uppdrag och hur den politiska- och tjänstemannabaserade organisationen ska se ut. Utöver det måste det också tas fram ett förslag på samverkansmodell för regionen och länets kommuner.

Fakta

Det var så sent som i november förra året som regeringen meddelade att det inte längre var aktuellt att bilda några storregioner i Sverige eftersom det inte fanns någon majoritet i riksdagen för ett sådant beslut. Därmed skrotades också planerna på att bilda Svealands läns landsting där Sörmland skulle ha ingått tillsammans med Dalarna, Gävleborg, Uppsala, Västmanland och Örebro län.

Med anledning av det aktualiserades den genomlysning av den regionala organisationen i Sörmland som gjordes under hösten 2014 på uppdrag av länets kommuner och landstinget.

Där slog man bland annat fast att länet stod inför ett vägval när det gällde den regionala organiseringen, såväl på kort som lång sikt. Rapporten föreslog också att Sörmland i första hand borde bilda en region tillsammans med ett eller flera län, i andra hand borde länet ansöka om att få bilda en egen region inom länet vilket också är det arbete som nu har inletts.

Redaktör: Monica Swärd

Uppdaterad: 2017-03-17

Kommentera här...
Fyll i ditt namn
Fyll i din e-postadress...

Lyssna på sidan

Kontaktperson

Cristine Dahlbom

Välkommen att kontakta
mig för mer information!

Cristine Dahlbom

Regiondirektör

Chef för förbundskontoret med det övergripande ansvaret för utvecklingen av Regionförbundet Sörmlands verksamhet.

Skicka e-post
Telefon: 073-086 52 67