Meny

Frågor & svar om Region Sörmland

Regionförbundet Sörmland, Landstinget Sörmland, länets kommuner och kollektivtrafikmyndigheten har fått i uppdrag att börja undersöka möjligheterna att bilda Region Sörmland. Detta för att bättre samordna länets utveckling och tillväxt.

De regionala samhälls- och utvecklingsfrågorna i Sverige organiseras på olika sätt, i regioner, samverkansorgan eller i länsstyrelsen. Flera län har redan bildat, eller planerar att bilda, länsregioner. Då förslaget om att bilda Svealandsregionen, där Sörmland skulle ingått, inte blev av föreslås nu att länet går vidare och bildar en länsregion.

Här har vi samlat ett antal frågor och svar där vi hoppas att du här får den information du behöver för att förstå varför regionförbundet, landstinget, länets kommuner och kollektivtrafikmyndigheten ska initiera ett arbete med att bilda Region Sörmland.

- Vad innebär det att vi samlar det regionala utvecklingsarbetet i en organisation?
Det innebär att i stället för att ha det regionala utvecklingsarbetet uppdelat på flera olika organisationer – i det här fallet framförallt Regionförbundet Sörmland och Landstinget Sörmland – så samlar vi det under ett och samma tak.

- Vad är regionalt utvecklingsarbete?
- Det är att främja utvecklingen och tillväxten i länet. Det kan vara allt från att stödja nyföretagande till att se till att infrastrukturen fungerar i form av bredbandsutbyggnad, vägar- och järnvägar.

Vad innebär ett direktvalt fullmäktige?
- Det innebär att jag som medborgare väljer mina regionala politiker direkt, det vill säga de som i fortsättningen ska ha ansvar för såväl hälso- och sjukvård som regionala utvecklingsfrågor.

Vad har vi idag?
- Idag fungerar det så att jag som medborgare väljer mina regionala företrädare till landstinget samtidigt som politikerna i regionstyrelsen utses av sina kommuner eller landstinget.

Genom att kraftsamla Sörmland skapar vi förutsättningar för ett tydligt och starkt ledarskap. Vad innebär det?
- Det innebär att vi samlar allt under en och samma hatt. I stället för att exempelvis landstingsstyrelsens ordförande både ska vara ordförande i landstinget och i kollektivtrafikmyndigheten samt sitta i regionförbundets styrelse så kan vederbörande sitta på en stol, därmed blir det ett tydligare och i bästa fall starkare ledarskap.

- Ett stort antal politikområden kommer dessutom att samlas i en organisation. Samtliga områden är angelägna och betydelsefulla för Sörmlands utveckling och tillväxt.

-Idag finns det regionala utvecklingsarbetet på flera arenor. Framförallt är det Regionförbundet Sörmland som arbetar med regional utveckling men även Landstinget Sörmland har en stab som arbetar med regional utveckling. Kollektivtrafikmyndigheten har i sin tur i uppdrag att utveckla kollektivtrafiken i länet. Och om vi kraftsamlar Sörmland så gynnar det vår gemensamma välfärd i förlängningen.

Genom att kraftsamla Sörmland blir vi en starkare samtals- och förhandlingspart med staten och andra. Vad innebär det?
- Det innebär att vi blir fler som talar med en och samma röst och värnar utvecklingen i länet. I stället för att tre olika instanser ska svara på exempelvis ett remissvar från staten så blir det ett gemensamt.

Hur fungerar det idag?
- Idag är vi flera organisationer som samtalar och förhandlar med staten i olika frågor men ibland också i gemensamma frågor.

När är det tänkt att den nya länsregionen ska bildas?
- Tanken är att den nya länsregionen ska träda i kraft den 1 januari 2019.

Redaktör: Monica Swärd

Uppdaterad: 2017-03-20

Kommentera här...
Fyll i ditt namn
Fyll i din e-postadress...

Lyssna på sidan

Kontaktperson

Monica Swärd

Välkommen att kontakta
mig för mer information!

Monica Swärd

Administrativ chef och kommunikationschef

Chef för administrativa enheten och ansvarig för den övergripande externa kommunikationen.

Skicka e-post
Telefon: 070 - 528 49 58