Meny

Välkommen!

Här finns förslaget till den reviderade Sörmlandsstrategin – Sörmlands strategi för det regionala utvecklingsarbetet. Här har vi tillsammans med många andra samlat en gemensam bild av Sörmland och hur olika delar av länet hänger samman med andra län.

 

 

Klicka på bilden för att komma till presentationen.
Använd flikarna i menyraden för att navigera i dokumentet.

 

Hur skiljer sig då det här förslaget från den tidigare strategin? Jo, vi har den här gången sett ett behov av att visa hur vi på bästa sätt kan få ihop en helhetssyn för att hantera länets utmaningar och möjligheter. Utgångspunkten är att försöka samordna olika delar av utvecklingsarbetet och beskriva hur olika verksamheter kan dra nytta av varandra.

Utvecklingsarbetets behov av att börja i olika funktionella områden, som arbetsmarknadsområden till exempel, är tydligt. Det innebär att strategin även fått ett fysiskt (rumsligt) perspektiv.

Den nya strategin är anpassad till den föränderliga värld vi lever i och därför finns det inte heller något målår preciserat i den reviderade strategin. På så sätt blir den flexibel när så krävs.

Den reviderade Sörmlandsstrategin beskriver även hur vi alla ska vara delaktiga i processen för hur strategin ska genomföras.

Den nya strategin kommer bara att finnas i digital form, detta för att den ska vara av interaktiv karaktär som möjliggör ett levande och ständigt uppdaterat dokument med aktuell statistik, analyser och uppföljningar.

 

Strategin går ut på remiss till länets samtliga kommuner, landstinget, kollektivtrafikmyndigheten och länsstyrelsen och remisstiden går ut den 16 april.

Här finns remissmissivet. 

Synpunkter i ärendet om Sörmlandsstrategin skickas senast den 16 april 2018 till Regionförbundet Sörmland, e-post info@region.sormland.se. I ämnesraden noteras Dnr: 17-099.

 

Redaktör: Administrator

Uppdaterad: 2018-06-20

Lyssna på sidan

Kontaktperson

Johanna Sundelöf

Välkommen att kontakta
mig för mer information!

Johanna Sundelöf

Strateg

Samhällsplanering och Sörmlandsstrategin.

Skicka e-post
Telefon: 070-234 28 20