Meny
Tillgänglighet, miljö och klimat

Tillgänglighet, miljö och klimat

Oberoende av hur vi mäter hållbar utveckling så är det resultatet av ett ömsesidigt samspel mellan en rad faktorer. Sörmlands modell för hållbar regional utveckling belyser utifrån människan och befolkningen i centrum hur boende, hälsa, arbete, utbildning och näringsliv påverkar varandra. Modellen beskriver även ett antal förutsättningar som påverkar detta samspel.

Tillgänglighet

Infrastrukturen är ett medel för att skapa en utveckling som är långsiktigt hållbar. Allt snabbare och tillgängligare transporter har på ett dramatiskt sätt förändrat var vi bor respektive arbetar och var samhällsservice respektive handel lokaliseras. Utvecklingen inom IT-området bidrar ytterligare till denna utveckling. Vi kan arbeta på distans och beställa varor hem till dörren från praktiskt taget hela världen.

Sörmlands läge mitt emellan flera av Sveriges största städer med starka stråk åt alla håll bidrar positivt till regionens utveckling.

 

 

Miljö och klimat

En utveckling och tillväxt som är långsiktigt hållbar är beroende av de miljöer människor bor och verkar i. Miljöfrågorna har betydelse för att skapa ett konkurrenskraftigt och resurseffektivt Sörmland.

Miljöutmaningarna är stora men genom att hitta smarta och innovativa arbetssätt och affärslösningar är det möjligt att möta miljöutmaningarna och samtidigt bidra till en hållbar tillväxt och stärkt konkurrenskraft. Ökade miljökrav, eller kanske snarare en ökad miljömedvetenhet, är i hög grad ”en pådrivare” för den teknikutveckling som sker idag. Efterfrågan är stor och ökar på hållbara och resurseffektiva varor och tjänster samt förnybar energi och produktion med låga utsläpp till luft, mark och vatten.

 

Redaktör: Administrator

Uppdaterad: 2018-06-20

Lyssna på sidan

Kontaktperson

Catharina Frändberg

Välkommen att kontakta
mig för mer information!

Catharina Frändberg

Biträdande regiondirektör

Chef för enheten för regional utveckling.

Skicka e-post
Telefon: 070 - 234 59 36