Meny

Infrastruktur och hållbara transporter

En förutsättning för att en region ska kunna växa är fungerande kommunikationer och god tillgänglighet.

Regionförbundet Sörmland har ett uppdrag att planera och strategiskt arbeta för vägar, järnvägar och bredband och samverka med kommunerna kring infrastruktur och hållbara transporter. Vi samverkar också med kollektivtrafikmyndigheten kring kollektivtrafiken och hur den utvecklas. Arbetet ska ge goda förutsättningar för en hållbar samhällsplanering och en attraktiv region. 

Redaktör: Administrator

Uppdaterad: 2018-06-21

Lyssna på sidan

Kontaktperson

Fredrik Högberg

Välkommen att kontakta
mig för mer information!

Fredrik Högberg

Strateg

Infrastrukturfrågor och hållbara transporter.

Skicka e-post
Telefon: 073-596 72 57