Meny

Biogasutveckling i Sörmland

Nyhetsbild: Bild på händer som omsluter jordgloben.

I all verksamhet, inklusive regional utveckling, behöver miljöhänsyn tas. Det kan göras på många olika sätt men går alltid ut på att vårda och värna jorden.

Regionförbundet driver projektet  Biogaselhybridbuss i Sörmland med målet att kunna köra landsortsbuss på förnybart flytande eller gasformigt bränsle framställt från olika lokala råvaror. Energin i bränslet skapas genom att ta till vara olika råvaror som finns i Sörmland. Projektet tittar även på nya råvaror till drivmedel som skapas genom att utveckla Sörmland. Utvecklingsarbetet utgår från de möjligheter och begränsningar som finns i länet.

All produktion och användning av energi behöver i varje enskilt steg ske på ett så effektivt sätt som möjligt. Användningen behöver anpassas till ändamålet i större utsträckning än vad som generellt görs idag. Exempelvis lämpar sig en stadsbuss väl att driva med elektricitet. Orsaken är låg medelhastighet och många starter och stopp.  En landsortsbuss har högre medelhastighet och färre stopp. Här lämpar sig andra drivmedel i flytande- eller gasform bättre.

Projektet befinner sig i dagsläget i en inventerings- och kunskapsuppbyggnadsfas. Resultaten kommer att användas för att ta fram bussar som effektivt utnyttjar valt drivmedel. Parallellt inventeras också system som utifrån råvarutillgång skapar drivmedel primärt till bussarna men även till andra tunga fordon.

Redaktör: Administrator

Uppdaterad: 2018-06-21

Lyssna på sidan

Kontaktperson

Christoffer Wendel

Välkommen att kontakta
mig för mer information!

Christoffer Wendel

Strateg

Infrastrukturutveckling

Skicka e-post
Telefon: 070-679 78 82

Nyheter

Fossilfria sörmlandsbussar

13 Jan Fossilfria sörmlandsbussar

Läs mer