Meny

Bredband

Nyhetsbild: Bild på en kvinna och en man som cyklat till en park där de sitter under ett träd och har en laptop i knät.

För individer, företag och offentliga organisationer blir digitala tjänster alltmer nödvändiga för att kunna kommunicera och fungera effektivt. I takt med att digitala tjänster påverkar och blir allt mer betydelsefulla i våra liv har bredband blivit viktig infrastruktur i det digitala samhället.

Högre krav på tillgång till bredbandsinfrastrukturen

Sedan i början av 2000-talet har infrastruktur för bredband successivt bytts ut i stora delar av Sverige. Bredband har kunnat erbjudas genom nyetablering av fiber, mobilnät som har uppgraderats och byggts ut med 3G och därefter 4G, teknikuppgraderingar av fasta nät som initialt byggdes för andra syften, exempelvis kopparnätet och kabel-TV-näten. Kraven på snabb överföringshastighet drivs till stor del av teknikutvecklingen och allt fler Sörmlänningar blir beroende av bredbandsinfrastrukturen.

I den nationella strategin, Bredbandsstrategi för Sverige, har en målsättning tagits fram. Sverige ska ha bredband i världsklass. Bredbandsstrategin syftar till att möjliggöra för marknaden att åstadkomma följande täckningsgrad för bredband:

2020 bör:

  • 90 procent av alla hushåll och företag ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s.

 

Södermanlands väg mot digitalisering

Vi har tillsammans med Länsstyrelsen skapat en presentation som visar hur Länsstyrelsen och Regionförbundet arbetar för en ökad digitalisering i Sörmlandsregionen. Vi redogör bland annat för vår bredbandsvision och berättar om några av de aktiviteter som genomförts för att främja den digitala utvecklingen under de senaste åren.

Se presentationen här

 

Under våren 2014 genomförde regionförbundet en kartläggning av bredbandsutbyggnaden i Sörmland. Rapporten Bredbandskartläggning Sörmland 2014 beskriver bredbandssituationen för såväl mobil som fast infrastruktur. Kartläggningen visar att 42 procent av befolkningen i Sörmland bor i en fiberansluten fastighet vilket ligger väl i nivå med den nationella strategin. Rapporten pekar dock på att utbyggnadstakten måste öka för att kunna nå de nationella målen 2020.

För att stödja länets kommuner i det kommande arbetet har ett arbete påbörjats för att öka utbyggnadstakten. Under 2015 kommer ett länsgemensamt arbete att pågå och som stöd för det har en länsgemensam strategi tagits fram tillsammans med Länsstyrelsen och länets kommuner. Strategin heter Digitalt innanförskap - En vision om bredband i Sörmland.

För perioden 2014 - 2020 finns stödmedel att söka motsvarande 110 miljoner för utbyggnad av bredband. Mer information finns på länsstyrelsens hemsida

 

Nationell Bredbandskonferens, Vingåker 8-9 februari 2017

Den första nationella bredbandskonferensen gick av stapeln på Båsenberga Hotell & Konferens i Vingåkers kommun. Konferensen lockade cirka 80 kommunala bredbandssamordnare som fick möjlighet att ta del av många inspirerande föredragningar. Under 24 timmar fick dessutom deltagarna möjlighet att knyta nya kontakter, både med kolleger från övriga landet men också branschföreträdare från en rad företag och organisationer. Se hela programmet för mer information.

 

De presentationer som användes under dagarna finns tillgängliga här nedan:

Kommunchef Ralf Hedin och kommunstyrelsens ordförande Anneli Bengtsson inledde konferensen och hälsade alla välkomna. Vingåkers kommun.

Mikael Ljungblom, politiskt sakkunnig hos Bostads- och Digitaliseringsminister Peter Eriksson, presenterar regeringens nya bredbandsstrategi. Regeringens strategi.

Andreas Wigren från PTS och Kristina Lindblom, Bredbandsforum, levererade blytung fakta i ämnet. Först ut var Andreas som berättade om Fiberutbyggnaden fram till idag. Kristina fortsatte och beskrev Bredbandsforums arbete. Under passet fick vi också titta på en film som beskriver olika kommunala strategier för fibrering.

Gunilla Glasare, direktör på SKL, beskrev SKL:s och kommunernas syn på bredbandsutbyggnaden.

Linda Hernström, Telia/Skanova samt Mats Olofsson från IP-Only, beskrev från sina utgångspunkter hur de arbetar med fiberutbyggnaden. Presentation från Telia

Per Fröling och Camilla Jönsson från Svenska Stadsnätsföreningen berättade under parollen "Utan stadsnät stannar Sverige". 

Regina Westas Stedt från Vingåkers kommun speglade på ett inspirerande sätt hur en bredbandssamordnares vardag kan se ut.

Göran Wide, Regionförbundet Sörmland och Jonas Ivervall, Trosa kommun, berättade om det regionala bredbandsarbetet i Sörmland.

 

Dessutom filmades hela konferensen och inspelningarna kan du ta del av här nedan:

Torsdag 8 februari, del 1 förmiddag

Torsdag 8 februari, del 2 eftermiddag

Fredag 9 februari, del 3 förmiddag

Fredag 9 februari, del 4 eftermiddag

  

Filmer från Digitalisera Nu!

Den 16 september 2016 höll regionförbundet och länsstyrelsen konferensen Digitalisera Nu! för länets politiker och tjänstemän på Hedenlunda slott i Flen.

Vi lät filma hela dagen, uppdelat i tre avsnitt, och här kan du se dem!

Redaktör: Maria Edström

Uppdaterad: 2019-01-08

Lyssna på sidan

Kontaktperson

Göran Wide

Välkommen att kontakta
mig för mer information!

Göran Wide

Strateg

Digitalisering och strategiska bredbandsfrågor.

Skicka e-post
Telefon: 072-740 22 26