Meny

Ny länstransportplan 2018-2029

Nyhetsbild: En attraktiv bytespunkt där buss och pendeltåg möts i Gnesta.

Regionförbundet Sörmland har i egenskap av planupprättare uppdraget att arbeta fram förslag till transportslagsövergripande länsplan för den regionala transportinfrastrukturen i Sörmland, den så kallade Länstransportplanen (LTP). Nu är planförslaget ute på remiss med slutdatum den 30 november. Underlaget finns att läsa nedan.

Länstransportplanen 2018-2029 remissversion

Förslag till länsplan för regional transportinfrastruktur för Södermanlands län 2018-2029 finns att läsa här.

Här hittar du samlade effektbedömningar för namngivna objekt 
Klicka på mappen ”3_investering”

Här hittar du miljö- och hållbarhetsbedömning

Här hittar du remissmissivet

 

Förutsättningar och utgångspunkter för arbetet

Förutom Regeringens direktiv och de nationella transportpolitiska målen ligger följande utgångspunkter huvudsakligen till grund för de prioriteringar som kommer att göras i LTP:

 

Process framtagande av ny länstransportplan

Projektet att ta fram en ny länstransportplan pågår under perioden 2016-2017 

 

 

 

 

 

 

Redaktör: Administrator

Uppdaterad: 2018-06-21

Lyssna på sidan

Kontaktperson

Fredrik Högberg

Välkommen att kontakta
mig för mer information!

Fredrik Högberg

Strateg

Infrastrukturfrågor och hållbara transporter.

Skicka e-post
Telefon: 073-596 72 57

Dokumentation

Här hittar du all dokumentation av framtagandet av nya länstransportplanen 2018-2029.

Här hittar du all dokumentation av framtagandet av nya länstransportplanen 2018-2029.

Nyheter länstransportplan

Hållbara transporter trendar

15 Dec Hållbara transporter trendar

Läs mer