Meny

Ostlänken – mer än snabba tåg

Nyhetsbild: Illustration över Ostlänkens tänkta dragning.

Ostlänken är ett samhällsbyggnadsprojekt. Förbättrade kommunikationer på en dubbelspårig järnväg från Linköping till Järna och Storstockholm, via Norrköping, Nyköping/Skavsta och Trosa/Vagnhärad, kommer att vara grunden för en stark utveckling och tillväxt i både Sörmland och Östergötland.

Byggandet av två nya spår innebär att dagens kapacitetsbrist elimineras och att ett nytt robustare stambanesystem börjar byggas. Idag hämmas samhällsutvecklingen i Östergötland - Sörmland - Stockholm av kapacitetsbristen på järnvägen. Kortare och tillförlitligare restider underlättar pendling och rekrytering av arbetskraft. Ostlänken förstorar hela regionen och skapar både ekonomisk och kulturell tillväxt när människor snabbt kan röra sig mellan jobb, studier, bostad, fritid och kultur.

Ostlänken öppnar också för bättre tillgänglighet via Skavsta flygplats och för godstrafiken till de större närliggande hamnarna.  För att kunna ta tillvara de nya möjligheterna och förverkliga samhällsbyggnadsprojektet behöver den pågående planeringen av banan koordineras med planeringen av resecentra i Linköping, Norrköping och Nyköping och av stationer i Vagnhärad och Skavsta.
Planering av resecentra stimulerar också till stora genomgripande stadsutvecklingsprojekt.  Kapacitetshöjningen av banan, nya resecentra och stadsutvecklingen bäddar i sin tur för miljövänligare och spårbunden kollektivtrafik.

Ostlänken är ett helt nytt dubbelspår mellan Linköping och Järna där fler snabba tåg, både regionaltåg och fjärrtåg mellan Stockholm, Göteborg och Malmö, kan gå. Fler orter ska kunna nås inom en timmes restid. För att uppnå en optimal effekt måste dock insatser göras även in mot Stockholm central från Järna.

Citybanan, som blir färdig under 2017, är en av åtgärderna för att minska belastningen på spåren in mot Stockholm. När den öppnar kommer all pendeltågstrafik i Stockholm att gå på egna spår och då kan övriga spår användas för annan trafik.

 

Hur blir tågtrafiken?

När Ostlänken är färdigbyggd kommer den att innebära fler avgångar, nya snabbare tåg, ett nytt biljettsystem och en robustare tågtrafik på alla sträckor inom Sörmland. Tågen ska kunna stanna vid Skavsta för att avlasta Arlanda, och dessutom avlastas Västra Stambanan förbi Vingåker – Katrineholm – Flen – Gnesta – Järna så att fler tåg kan komma fram även där.

Under överskådlig tid kommer Ostlänken att trafikeras av både höghastighetståg som inte stannar i Sörmland och snabba regionaltåg med tågstopp i både Nyköping/Skavsta och Vagnhärad.

Men redan innan Ostlänken byggs förbättras tågsystemet. Just nu förbereds en utökning av trafiken med regionaltåg i hela Mälardalen. Nya snabbare tåg köps in och en tågoperatör upphandlas.

Ett första steg är att utöka trafiken mellan Nyköping och Stockholm något till vintern 2016/2017. Åren därpå görs flera förbättringar lite i taget med fler avgångar, nya tåg och ett nytt biljettsystem. De här satsningarna finns med i programmet ”Ny trafik 2017” som länen runt Mälaren gemensamt har tagit fram för att få fler att välja att åka tåg och sker alltså oberoende av Ostlänken.

 

Vad är Sverigeförhandlingen?

Sverigeförhandlingen är den myndighet som regeringen har utsett att ta fram en plan för hur en höghastighetsjärnväg mellan Stockholm, Göteborg och Malmö ska byggas och betalas. Det ska gå att resa med tåg mellan Stockholm – Göteborg på två timmar och 2,5 timme mellan Stockholm – Malmö.

Sverigeförhandlingen ska komma överens med de kommuner och regioner som finns utmed den planerade banan om hur och i vilken omfattning de ska vara med och bidra till att den byggs. Sverigeförhandlingens mål är också att minst 100 000 bostäder byggs och att trafikering på den nya banan, på angränsande banor och till och från stationerna utmed höghastighetsjärnvägen blir så effektiv som möjligt.
 
Den 1 februari 2016 överlämnade Sverigeförhandlingen sina bud till representanter för alla berörda kommuner och regioner och förhandlingarna inleddes i mars.

Den 17 maj 2016 presenterades resultatet av överenskommelsen med kommunerna. Om det kan du läsa på Sverigeförhandlingens hemsida, Nyköpings kommuns hemsida och i ett pressmeddelande från Trosa kommun.

 

Vad kostar det och vem ska betala?

Att bygga järnväg är dyrt och riskfyllt, inte minst när ny teknik används. Mellan 190-320 miljarder kronor beräknas höghastighetsjärnvägen kosta totalt (beräkningen gjord i februari 2016). Enbart Ostlänken beräknas i höghastighetsutförande beräknas kosta cirka 55 miljarder kronor. Men investeringen i järnvägen är bara en del av samhällets totala kostnad och den måste vägas mot vilken nytta den kan ge. 

Att fler väljer att bo i samhällena utmed banan, fler bor och arbetar i städerna, att nya företag startas och de företag som redan finns växer, är några av de positiva effekter som järnvägen ger. Att nya bostäder byggs är allra viktigast och för att det ska ske måste olika typer av tåg stannar på olika platser efter olika stoppmönster.

Principen är att kommunerna längs banan är med och betalar för att järnvägen och stationerna byggs, medan regionerna och landstingen bidrar genom att bygga ut kollektivtrafiken. För Sörmlands del är Nyköping och Trosa de kommuner som berörs.

Kommunerna ska också förskottera pengar. Det betyder att de får tillbaka pengarna som de har satsat i bygget av järnvägen om de bygger bostäder och infrastruktur i den omfattning som de har lovat. Nya gator, Va-anläggningar, parkeringsplatser, busshållplatser, skolor och kollektivtrafik är exempel på infrastruktur som behövs i anslutning till de nya bostäderna.

Sverigeförhandlingens bud är att kommunerna ska förskottera 1 000 kronor per invånare. 

 

Kontakter

Vid frågor om:
• Planeringen av Ostlänken – Trafikverket
• Nyköpings resecentrum - Nyköpings kommun
• Vagnhärads resecentrum - Trosa kommun
• Skavsta resecentrum - Stockholm Skavsta Flygplats, södra porten till Stockholmsregionen eller Nyköpings kommun 
• Trafikering - Sörmlands kollektivtrafikmyndighet
• Effekter och hur det påverkar regionen - Regionförbundet Sörmland

Redaktör: Administrator

Uppdaterad: 2018-06-21

Kommentera här...
Fyll i ditt namn
Fyll i din e-postadress...

Lyssna på sidan

Kontaktperson

Christoffer Wendel

Välkommen att kontakta
mig för mer information!

Christoffer Wendel

Strateg

Infrastrukturutveckling

Skicka e-post
Telefon: 070-679 78 82