Meny

Cykelregionen Sörmland

Nyhetsbild: Bild på två barn och en vuxen som cyklar på skogsväg.

Cykeln är ett hälsosamt och miljövänligt färdmedel. Regionförbundet Sörmland planerar för bättre regionala cykelvägar och bättre kopplingar till kollektivtrafiken.

2012 arbetades den regionala cykelstrategin för Sörmland fram. Den visar hur regionförbundet tillsammans med kommunerna arbetar med cykelfrågor. Regionförbundets uppdraget är också att arbeta med regionala turistcykelvägar. I Sörmland finns goda förutsättningar för att fler ska välja cykeln som färdmedel.

Hur används strategin?

  • Kunskapsunderlag och kunskapsbyggande
  • Mål och strategier - vägledande och rådgivande
  • Utbyggnadsförslag – starka regionala cykelstråk i statliga vägnätet
  • Prioriteringsprinciper - kommunala och statliga vägnätet
Strategin är framtagen i en kortversion och en lång version med fördjupade analyser.

 

Strategiska områden/inriktning

 

Redaktör: Administrator

Uppdaterad: 2016-03-03

Lyssna på sidan

Kontaktperson

Fredrik Högberg

Välkommen att kontakta
mig för mer information!

Fredrik Högberg

Strateg

Infrastrukturfrågor och hållbara transporter.

Skicka e-post
Telefon: 073-596 72 57

Nyheter

Hur cyklar Sverige?

09 Sep Hur cyklar Sverige?

Läs mer