Meny

Infrastrukturplanering

Regionförbundet Sörmland har regeringens uppdrag att planera för den regionala infrastrukturen. Trafikverket utför och bekostar sedan de åtgärder som politiken beslutat om.

Så fungerar det

I Sverige är det antingen kommunerna eller staten som ansvarar för den allmänna infrastrukturen. Kommunerna ansvarar och betalar för sina gator, trottoarer och cykelvägar inom tätorten medan staten via Trafikverket ansvarar för vägar och järnvägar utanför tätorterna. Statens infrastruktur består bland annat av järnvägar, Europavägar (stamvägnätet), länsvägar och cykelvägar.

 

Regionförbundet Sörmland har fått i uppdrag att planera för statens länsvägar och cykelvägar på regional nivå, i den regionala planen för transportinfrastruktur. Staten själv planerar för alla järnvägar och Europavägar i den nationella planen (stamvägnätet).

 

Tillsammans innehåller de båda planerna alla satsningar på infrastrukturen som berörs i Sörmland. 

Redaktör: Maria Edström

Uppdaterad: 2018-10-08

Lyssna på sidan

Kontaktperson

Fredrik Högberg

Välkommen att kontakta
mig för mer information!

Fredrik Högberg

Strateg

Infrastrukturfrågor och hållbara transporter.

Skicka e-post
Telefon: 073-596 72 57